Stress i arbetslivet

5 x 2,5 h

Arbetsplatsen är en arena där vi kan växa och stärka vår hälsa. Ett bra arbetsliv utvecklar individens känsla av sammanhang och motverkar stress. Återkoppling i form av erkänsla och uppskattning har ett starkt samband med stabil närvaro.

I vår workshopserie utforskar vi tillsammans hur vi kan främja helhetstänkande dialog runt stress i arbetslivet, oavsett roll i organisationen.

Vi erbjuder ett stresshanteringsprogram på fem gånger som vilar på gestaltteoretisk grund kombinerad med mindfulnessträning.

Datum och orter:
5 onsdagskvällar kl 18.00 – 20.30 start den 6 november
(6/11, 13/11, 20/11, 27/11 och 4/12)
Plats: Brahegatan 7D, Stockholm 
Kursledare: Ann-Charlotte Ingemarsdotter och Voula Kereklidou
Kursavgift: 2 320 kr inkl moms

Kursen vänder sig till dig som:
har en längtan att stanna upp och reflektera över stressen i ditt arbetsliv

Innehåll:
• pröva olika metoder för att hitta ditt sätt att förhålla dig i stressiga situationer
• utforskande dialog, mindfulness
• reflektera över din arbetssituation
• träna på kommunikationsmönster
• teorianknytningar till det vi gör

Ledare:
Kursledare är diplomerade från på Gestaltakademins organisationsprogram.

Mer information:
Har du frågor välkommen att kontakta Monica Hagbok på telefon: 08-10 81 71 eller per mail: monica.hagbok@gestaltakademin.se

Jag vill anmäla mig till kursen
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan inom 14 dagar från anmälan.

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Fakturaadress, om annan än ovan

Referens/Kostnadsställe

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Personnummer(obligatoriskt)

Jag godkänner att Gestaltakademin behandlar mina personuppgifter enligt GDPR och Gestaltakademins integritetspolicy

Jag vill ta del av Gestaltakademins nyheter och erbjudanden per mail.