Moving stories

– en workshop om kraften i ickeverbal kommunikation

Välkommen till en workshop där vi lyssnar till kroppens intelligens, och utforskar de historier vi berättar ickeverbalt – genom vårt sätt att röra oss.

Plats: Ekskäret Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm
Datum: 16 mars, 2020
Tid: 16.00 – 20.00
Pris: 365 kr inkl moms, vi bjuder på kaffe/te och macka

Anmälan sker via Simple Signup och är bindande.
Anmäl dig här

Rörelsen är vårt allra första språk och det är genom rörelse som vi lär oss var vi är, med vem vi är och att vi är. Utan att vi tänker på det berättar vi hela tiden för oss själva och andra hur vi har det genom vårt sätt att röra oss. När vi tränar oss på att lyssna till detta ordlösa språk kan vi dels få värdefull information om hur vi egentligen har det, och dels börja uppfatta nyanser i vår tillvaro som vi tidigare inte uppmärksammat.

Gestaltterapin utgår från att människan i grunden är kreativ och strävar efter att finna mening och växa. Ibland fastnar vi dock i vanor och mönster som får oss att känna oss mindre levande och närvarande. Nyckeln till närvaro ligger i ett nyfiket förhållningssätt till hur vi upplever oss själva och de sammanhang vi befinner oss i. Och hur upplever vi? Jo, genom vår kropp och våra sinnen.

Helena Kallner arbetar som gestaltterapeut och undervisar både i Sverige och utomlands. Hon intresserar sig särskilt för hur vi relaterar och kommunicerar via kropp och rörelse, och hur personlig utveckling hör samman med en hållbar och positiv samhällsutveckling. Dessa frågor undersöker hon i sin pågående forskning.