Inkluderande ledarskap

– att arbeta aktivt med mångfald, 2 dgr

Vill du lyckas med att skapa ett inkluderande ledarskap?
Söker du praktiska tips inför ett effektivt mångfaldsarbete?
Då ska du delta i den här upplevelsebaserade workshopen.

Du får:
• ökad kunskap om hur vi människor gör när vi möter något okänt
• ökad kunskap om mångfald, fördomar och normer
• ökad medvetenhet om dina egna fördomar

Du som chef, ledare och medarbetare kommer bemöta kunder, brukare, leverantörer och medarbetare på ett mer inkluderande sätt.

Forskning visar att en ökad mångfald leder till både bättre beslut och ökad kreativitet, något som i sin tur leder till en ökad affärsnytta. Men det gäller bara under förutsättning att det finns ett inkluderande arbetsklimat, där man tar tillvara på allas olika perspektiv. Det börjar med en medveten ledare som är en god förebild och visar vägen.

Tid: 9 oktober och 6 november
Plats: Ekskäret-Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm
Kostnad: 7 900 kr (exkl moms)
Lunch, fika och frukt ingår 

Anmäl dig senast 20 sept

Anmälan är bindande 2 veckor före första dagen.
Begränsat antal deltagare

Vi utgår från att workshopen kommer att genomföras enligt plan och att rese- och mötesrestriktioner inte längre gäller vid tillfället för den första dagen. Om restriktionerna kvarstår kommer dagarna bytas ut mot virtuella träffar. Våra kursledare är vana att leda virtuellt lärande och kommer, om det behövs, sätta en alternativ virtuell struktur 3 veckor innan starten.

Workshopsledare
Ing-Marie Bergqvist är diplomerad från Organisationsprogrammet inom Gestaltakademien och arbetar med fokus på mångfald och inkludering.
Kim Loeld har en Master i Organisation och Ledarskap från Gestaltakademien/University of Derby, med genusinriktning.

Några röster från tidigare deltagare:
”Så snabbt det går att sätta normer i en grupp. Och hur lätt det är att fastna i hur det ska vara. Jag blev mer observant på vad som händer.”
”Jag insåg vikten av att vara medveten om vad som påverkar mina egna normer och förställningar och hur jag kan använda detta i mitt arbete.”


En övning som särskilt fastnade var övningen där vi fick olika roller och vi skulle känna in inkludering/exkludering rent fysiskt. Just i den övningen fastnade även en av kursledarna i att själv falla in i ett normativt förhållningssätt genom att först vända sig till de mest privilegierade personerna längst fram.
Detta synliggjorde tydligt hur vi har det i vår normativa värld.
/Anna Corneliusson, St1

Mer information
Kontakta Monica Hagbok på telefon: 08-10 81 71 eller per mail: monica.hagbok@gestaltakademin.se