Handledning för en komplex tid

Handledning innebär värdefull reflektion och verksamhetsnära kompetensutveckling. Den här workshoppen ger dig ett praktiskt smakprov på handledningsformer utifrån gestaltteori, ett helhetsperspektiv som passar väl i dagens komplexa värld.

Plats: Ekskäret Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm
Datum: 18 mars, 2020
Tid: 16.00 – 20.00
Pris: 365 kr inkl moms, vi bjuder på kaffe/te och macka

Anmälan sker via Simple Signup och är bindande.
Anmäl dig här

Handledning är en investering med stora vinster både kunskapsmässigt och personligt. I dagens arbetsliv utsätts vi för ständiga omorganisationer, sparkrav, omvärldsanpassningar och andra påfrestningar. Handledning rustar medarbetare och chefer att behålla fotfästet och fungera bra även när det blåser runt omkring dem.

Gestaltakademins mest erfarna handledare och utbildare låter dig prova på handledning med gestaltpsykologi, fältteori, systemteori och existentialism som grund. Workshoppens praktiska övningar följs av reflektion kring det som utspelar sig.

Du är välkommen att inspireras, oavsett om du är nyfiken på att själv gå i handledning eller vill bli handledare/utvecklas i din nuvarande handledarroll.

Leder seminariet gör:
Margareta Berggren, leg psykolog, gestaltterapeut, organisationskonsult
Ulf Grundel, socionom, organisationskonsult, doktorand
Lasse Övling, leg psykolog, gestaltterapeut, organisationskonsult

Kvällen avrundas med att de pedagogiska ledarna, Marcus Olsson och Monika Trozell, informerar om Gestaltakademins certifierade ettåriga handledarutbildning som inleds med en upptaktsdag i juni och sen startar till hösten.