Workshops

Vi bjuder kontinuerligt in till workshops och seminarier. Allt från ett par timmar till flera dagar långa. Teman varierar från termin till termin men några återkommande finns, som till exempel Livet och jag. Det är vår kortaste kurs i personlig utveckling och kan gås 2 dagar i följd eller under 5 kvällar (5 tillfällen à 2,5 timme).

Våren 2020

2 mars: Bli bättre på dialog
I workshopen skapar vi en större medvetenhet om dialogerna runt omkring oss, dialogen inom dig själv och dialogerna utanför dig själv. Vi ger dig en möjlighet att förfina och utveckla dina färdigheter i stöttande, utforskande och gränssättande dialoger.
Läs mer om Bli bättre på dialog …

18 mars: Handledning för en komplex tid – inställd
Handledning innebär värdefull reflektion och verksamhetsnära kompetensutveckling. Den här workshoppen ger dig ett praktiskt smakprov på handledningsformer utifrån gestaltteori, ett helhetsperspektiv som passar väl i dagens komplexa värld.
Läs mer om Handledning för en komplex tid …

30 mars: Den inre kritikern – inställt
En workshop om att komma förbi prestationsångesten. Välkommen att utmana oss själva för att vara mer kreativa trots eller tack vare den inre kritikern.
Läs mer om Den inre kritikern …

27 april: Skriv dig friare
Ta pennan till hjälp för att ge dig själv ett friare livsutrymme. Den här workshoppen ger dig tips och inspiration att komma i gång.
Läs mer om Skriv dig friare…

8 och 29 maj: Inkluderande ledarskap – inställt
Att arbeta aktivt med mångfald och få praktiska tips inför ett effektivt mångfaldsarbete.
Läs mer om Inkluderande ledarskap…

25-26 augusti: Tillit i organisationer 
– Hur skapas tillit i fysiska möten så väl som digitala och vilka effekter kan det ge?
Vill du öka din kunskap om hur du skapar och bygger tillit i organisationer, grupper och mellan medarbetare för att skapa en hållbar, välmående och framgångsrik organisation? Digitala möten är nu en del av vardagen för många, men hur gör man för att skapa ett tillitsfyllt klimat on line?
Läs mer om Tillit i organisationer …


Seminarier

Göteborg

2 juni: Bli bättre på dialog
Cecilia Ärlemalm och Malin Sjöberg leder seminariet.
Läs mer och anmäl dig

Stockholm

22 januari: Förändring i praktiken
Ulf Zwedberg leder seminariet.
Läs mer och anmäl dig

19 februari: Tillit + Improvisation = Ledarskapssynergi
Pontus Holmgren leder seminariet.
Läs mer och anmäl dig

24 mars: Effektivt analysverktyg av verksamheten – Inställt
Gro Laupsa Holm leder seminariet.
Läs mer och anmäl dig

12 maj: Sårbarhet
Eugenio Molini leder seminariet. 

Kostnad: 195 kr
Sker via SimpleSignup