Workshops och webinars

Navigeringsstrategier för förändringsagenter i turbulenta tider

7 december 2020. Vi själva är drabbade, och träffar allt oftare kolleger som är överväldigade av hur det gamla blir upplöst i pandemins kölvatten och av ovissheten inför det nya som inte än kan skönjas.

I dessa turbulenta tider är det till stor hjälp att ha kartor som vi kan använda när vår omgivning ter sig obegripligt komplext eller kaotiskt, och när vi inte heller hittar rätt inom oss själva.

I workshopen arbetar vi konceptuellt och experientiellt med en karta som hjälper oss att förstå och navigera de system vi lever och arbetar i. Också en kompass som vi kan använda för att navigera det som händer inom oss när vi kommit ur kursen.

Eugenio Moliní leder workshopen.
Klicka på namnet för kontakt.

När och var

Beloppen inkluderar moms.