Workshops

Vi bjuder kontinuerligt in till workshops och seminarier. Allt från ett par timmar till flera dagar långa. Teman varierar från termin till termin men några återkommande finns, som till exempel Livet och jag. Det är vår kortaste kurs i personlig utveckling och kan gås 2 dagar i följd eller under 5 kvällar (5 tillfällen à 2,5 timme).

Hösten 2019

29 – 30 augusti: Tillit i organisationer
Hur skapas tillit i organisationer och vilka effekter kan det ge? För dig som vill öka din kunskap om hur du skapar och bygger tillit i organisationer, grupper och mellan medarbetare för att skapa en hållbar, välmående och framgångsrik organisation?
Läs mer om Tillit i organisationer …

16 september: Den inre kritikern
En workshop om att komma förbi prestationsångesten. Välkommen att utmana oss själva för att vara mer kreativa trots eller tack vare den inre kritikern.
Läs mer om Den inre kritikern …

26 september: Stress i livet
En workshopserie på fem gånger som ger dig grundläggande kunskap i vad stress är och hur den påver dig fysiskt och psykiskt. Skapa medvetenhet om dina egna stressreaktioner och lär dig tillämpa olika metoder för att göra stressen hanterbar och därmed uppnå ett ökat välbefinnande i vardagen.
Läs mer om Stress i livet …

27 – 28 september: Livet och jag – Hur utvecklar jag mitt liv?
Längtar du efter att känna dig mer levande? Skulle du vilja veta mera om vad som hindrar dig från det? Genom samtal, upplevelsebaserade övningar och en del teori, hjälps vi åt att komma vidare i växandet.
2-dagars kurs. Stockholm
Läs mer om Livet och jag …

7 oktober: Jag som förälder – hur utvecklar jag min föräldraroll?
Under en workshopserie på fem gånger träffas föräldrar för att tillsammans finna stöd och verktyg för att utveckla sig själva och därmed sin föräldraroll. Få perspektiv på vad det innebär att vara förälder för dig.
Läs mer om Jag som förälder …

6 november: Stress i arbetslivet
En workshopserie på fem gånger för dig som vill stanna upp och reflektera över stressen i ditt arbetsliv. Vi utforskar tillsammans hur vi kan främja helhetstänkande dialog runt stress i arbetslivet, oavsett roll i organisationen.
Läs mer om Stress i arbetslivet …

7 november och 6 december: Inkluderande ledarskap – från enfald till mångfald
En 2-dagars workshop för att få verktyg och modeller för att skapa ett mer inkluderande ledarskap. Dag 1: 7 november. Dag 2: 6 december. Stockholm
Läs mer …

15 – 16 november: Livet och jag – Hur utvecklar jag mitt liv?
Längtar du efter att känna dig mer levande? Skulle du vilja veta mera om vad som hindrar dig från det? Genom samtal, upplevelsebaserade övningar och en del teori, hjälps vi åt att komma vidare i växandet.
2-dagars kurs. Stockholm
Läs mer om Livet och jag …

25 november: Awareness of dialogue
Workshop on dialogue from a systemic approach. We invite established practitioners, primarily from the fields of Gestalt, Psychosynthesis and Systemic Constellations to participate in this workshop. Together, we will engage in exploring the phenomenon of dialogue both in theory and practice. We will provide opportunities for experience sharing and networking among the participants throughout the day.
Read more about Awareness of dialogue …