Workshops

Vi bjuder kontinuerligt in till workshops och seminarier. Allt från ett par timmar till flera dagar långa. Teman varierar från termin till termin men några återkommande finns, som till exempel Livet och jag. Det är vår kortaste kurs i personlig utveckling och kan gås 2 dagar i följd eller under 5 kvällar (5 tillfällen à 2,5 timme).

Våren 2020

2 mars: Bli bättre på dialog
I workshopen skapar vi en större medvetenhet om dialogerna runt omkring oss, dialogen inom dig själv och dialogerna utanför dig själv. Vi ger dig en möjlighet att förfina och utveckla dina färdigheter i stöttande, utforskande och gränssättande dialoger.
Läs mer om Bli bättre på dialog …

6 mars: Livet och jag
Hur väljer jag att leva mitt liv?
Välkommen att under tre dagar öka medvetenhet kring hur du agerar i mötet med andra. Kreativt, lekfullt och experimentellt utforskande i grupp.
Läs mer om Livet och jag…

18 mars: Handledning för en komplex tid
Handledning innebär värdefull reflektion och verksamhetsnära kompetensutveckling. Den här workshoppen ger dig ett praktiskt smakprov på handledningsformer utifrån gestaltteori, ett helhetsperspektiv som passar väl i dagens komplexa värld.
Läs mer om Handledning för en komplex tid …

30 mars: Den inre kritikern
En workshop om att komma förbi prestationsångesten. Välkommen att utmana oss själva för att vara mer kreativa trots eller tack vare den inre kritikern.
Läs mer om Den inre kritikern …

23-24 april: Tillit i organisationer
Hur skapas tillit i organisationer och vilka effekter kan det ge? För dig som vill öka din kunskap om hur du skapar och bygger tillit i organisationer, grupper och mellan medarbetare för att skapa en hållbar, välmående och framgångsrik organisation?
Läs mer om Tillit i organisationer …

27 april: Skriv dig friare
Ta pennan till hjälp för att ge dig själv ett friare livsutrymme. Den här workshoppen ger dig tips och inspiration att komma i gång.
Läs mer om Skriv dig friare…

8 och 29 maj: Inkluderande ledarskap
Att arbeta aktivt med mångfald och få praktiska tips inför ett effektivt mångfaldsarbete.
Läs mer om Inkluderande ledarskap…