Vill du stärka din förmåga att leda och stödja?

Omvärldens krav på våra organisationer ökar. För att bli långsiktigt hållbara i en föränderlig värld behöver du stärka din förmåga att leda och stödja…

  • …individer som behöver utvecklas
  • …grupper som behöver lösa svåra problem
  • …organisationer som vill och behöver transformeras

På Gestaltakademin kan du förvänta dig att arbeta med din personliga utveckling mer än du förmodligen någonsin gjort tidigare. Det gör du för att bättre rustad kunna möta de utmaningar vi står inför. 
Vi ser till att du får de verktyg du behöver för att kunna göra detta. 

Läs mer om Organisationsprogrammet