Vi människor är förunderligt flexibla

-ett interaktivt seminarium om handledning, 19 mars

Vi människor är förunderligt flexibla, och förunderliga vanemänniskor på en och samma gång. Vi är i nuet och i vår historia samtidigt. Vi tolkar och känner av något bekant i situationer och relationer och förhåller oss till detta. Samtidigt som du möter en annan människa känner du instinktivt av om personen är välvillig eller inte och kommer agera på samma sätt. Tolkar du personen som ointresserad finns stor risk att du hamnar i försvarsställning på något sätt.

Som handledare stöttar du personen som ska utforska sina tolkningar, förstå dem i nuet och historiskt och hur de påverkat situationen. Med den förståelsen blir det möjligt att välja alternativa förhållningssätt.

Margareta Berggren, Leg psykolog, Fd Programansvarig Gestaltakademins Organisationsprogram samt initiativtagare till den pågående utbildningen i Praktisk handledning.

Tid: kl 18.00 – 20.30 Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Slottsbacken 8
Kostnad: 195 kr, anmälan sker via simple sign-up och är bindande