Vad är våra kurser bra för?

De är bra för dig som vill bottna i dig själv. Såväl i rent privata situationer och relationer, bara för din egen skull, som i professionella sammanhang, där du vill förstå hur du i kraft av dig som professionell person kan göra förändringar som består.

Som deltagare får du tillfälle att undersöka hur vanor och erfarenheter präglar dig idag. Genom övningar och samtal, fördjupningar och reflektioner kan du se hur andra påverkas av den du är och det du gör. På så vis kan man välja hur man hädanefter vill agera. En större medvetenhet kan hjälpa oss i relationer, och kan också hjälpa oss att bättre planera – som ledare. När du vet hur du påverkar andra kan du förbättra uppmärksamheten, kommunikationen och samarbetet.

Själv tycker jag att vi har de bästa utbildningar man kan tänka sig. Utbildningar som förändrar på riktigt och ger varaktig effekt.

Helena Törnblom
verksamhetsledare Gestaltakademin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.