Vidareutbildning i nervsystem, hjärna och anknytning

Välkommen till en vidareutbildning med fokus på praktisk tillämpning. De avslutande 2 integrationsdagarna knyter ihop lärdomar och erfarenheter efter en längre tränotid mellan 3de och sista kurstillfället. De två sista dagarna har speciellt fokus på direkt/indirekt arbete med nervsystem i grupp och organisation samt hur vår egen förmåga att balansera oss själva betyder mer än vi tror. I alla sammanhang.

Utbildningen vänder sig till dig som
– är diplomerad gestaltterapeut, gestaltpraktiker eller gått minst en 1-årig gestaltbaserad utbildning.
– vill lära dig om den senaste forskningen om hur hjärnan och vårt nervsystem hela tiden påverkar oss individuellt och i mötet med omvärlden.

Innehåll och upplägg
Bygg vidare på din personliga stil med vardagsnära teori till knoppen och kroppen, övningar, filmklipp, musik, demonstrationer och tid till reflektioner och meditation.

Du får hjälp att integrera dina livs- och arbetserfarenheter med kursens nyheter genom:
• Hemuppgifter du kan praktisera direkt i din vardag efter varje kurs
• I starten introduceras FAMA; fältanalys med awareness. Ett dynamiskt flowchart baserat på hur fältet organiserar sig som kaotiskt, polariserat, flexibelt eller integrerat. FAMA binder ihop olika inspirationskällor vi har och vägleder till interventioner på rätt nivå
• Ett innehållsrikt kompendium som innehåller kursmomenten plus extra inspiration!

Ur innehållet
Hjärnan och nervsystemet blir bra på att upprepa det den praktiserar! 
Inspirerande, enkla modeller för dig och dem du arbetar med illustrerar hur hjärna, nervsystem och anknytning samarbetar så vi inte bara överlever men kan leva vårt liv.

Safe place, grundbulten i allt arbete med växt och förändring
Enkla, effektiva tekniker baserat på awareness zonerna, relationen och fältet.

Resursorienterat eller problemorienterat fokus

Känna igen och arbeta med hur nervsystemet reglerar sig:
1. Interaktiv reglering –
Konsten att låna ut sitt eget eller själv låna andras
nervsystem för att falla till ro.
2. Självreglering –
Konsten att överleva i det system man befinner sig och
att kontinuerligt balansera sig själv. Speciellt i
energiladdade eller energifattiga fält.
3. Autoreglering –
Automatiska reaktion bortom medvetandet för att överleva

Anknytningens stora betydelse hela livet 
Nyttan av att utvidga kontaktbegreppet med trygg och otrygg anknytning.

Utmaningar i arbete med nervsystem och anknytning.
1. Villighet att ta större ansvar i ledarrollen och styra mera
2 Dela upp i mindre bitar, less is more
3 Långsammare rytm, slow down.

Kostnad
18 450 kr exkl moms
Rabatt för SAG och FGO medlemmar, 10 % (1 845 kr)

Datum 2022: Nästa utbildningstillfälle är hösten 2022. Mer information kommer inom kort.

Kursledare
Utbildningen leds av Judith Beermann Zeligson, erfaren gestalt- och SE-terapeut, med 40 års erfarenhet varav 20 år som lärare inom Gestaltakademin. Hennes gedigna kunskap om nervsystem och hjärnforskningen i kombination med att ha arbetat som både gestaltterapeut och med gestaltmetodiken inom organisationer gör oss glada över att hon nu delar med sig av sina kunskaper i denna vidareutbildning.

Hjärnan har ett ”onlineprogram”, som scannar av omgivningen dygnet runt och styr hur vi reagerar i ögonblicket beroende på tidigare erfarenheter. Det är alltså inte vad som rent faktiskt sker men hur vi uppfattar det som avgör hur vi agerar här och nu.
Så sammanfattar Stephen Porges, en internationellt uppskattad hjärnforskare, hjärnan och nervsystemets roll i våra liv.

Drygt ett halvt århundrade efter Perls, Hefferline, Goodman publicerade Gestalttherapy (1951 ) bekräftar hjärnforskningen gestaltterapins fokus på figur/grund, awareness och kontaktkompetens.
Och tar oss dessutom ett avgörande steg vidare:
När vi vet vilken del av hjärnan och nervsystemet som är aktivt kan vi fokusera och intervenera med djup och kraft på ett sätt som möter behovet av både trygghet och utmaning i fältet. Vi kan arbeta tätt på oavslutade, fixerade gestalter – som låst sig eller frusit fast i kropp och knopp – på ett sätt grundarna bara kunde drömma om! Med individer, grupper eller organisationer. Och dessutom ta hand om oss själva på ett tillfredställande sätt.

Vad innebär det i praktiken?
Föreställ dig att du kan möta och komma igenom polarisering, oproportionerliga reaktioner eller att dem du arbetar med sitter fast, upprepar sig, vill ett och gör något annat, glömmer och verkar starta från scratch varje gång. Typiska exempel på överlevnadsmönster, som pekar på ett nervsystem, som är överväldigat i en fixerad gestalt. Ofta utan att vi fattar vad som pågår. Det kan också verka obegripligt att man triggas trots att man vet vad man borde göra, i och utanför yrkesrollen. Har vår tids diagnoser, panikångest, utmattning, ätstörningar, bipolär, depression, beroendeproblematiker, PTSD, stress och sömnproblem något gemensamt? Ja alla signalerar ett överbelastat nervsystem. När vi också inkluderar denna kunskap i vårt arbete påverkas hela organismens självreglering, som visar sig i bestående förändringar. ”Man kommer snabbare till pudelns kärna som en deltagare sa!”
Vi påminns om människans enastående förmåga att komma genom trauma, överlevnadsmönster, utvecklingstema och öppna sig för fler nyanser och dimensioner i livet. Hela livet.