Terapeutprogrammet

Diplomerad Gestaltterapeut, 4 år

Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell, filosofisk och humanistisk grund. Det är upplevelsebaserad och processorienterat och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Du arbetar med dig själv som ditt främsta instrument vilket ställer höga krav på god självkännedom och förmåga till medveten närvaro.

Syfte och mål
Utbildningen syftar till att du ska utveckla en gedigen yrkesmässig kompetens och trygg identitet som gestaltterapeut. Utbildningen uppfyller de krav som ställs av European Association of Gestalt Therapy, EAGT.

Innehåll
År 1 (4 kursveckor)
Under det första året kommer du att få utforska och arbeta med:
• Dig själv i samskapande med andra
• Din förmåga till kontakt, närvaro och autenticitet
• Våra erfarenheter och hur de påverkar oss idag
• Dig själv i relation till gestaltteori och gestaltterapeutisk praktik
• Vad som skapar goda förutsättningar för din utveckling och andras

År 2 (6 kursveckor)
Under det andra året kommer du att fokusera på och arbeta med:
• Gestaltteori, förhållningssätt och etik
• Gestaltterapeutiska tekniker och metoder
• Gestaltrelationella möten; Närhet, intimitet i process
• Fältteori; grupp och systemteori
• Integration, feedback och evaluering

År 3 (6 kursveckor)
Under det tredje året kommer du att fokusera på och arbeta med:
• Gestaltdiagnostik, del 1
• Fenomenologi
• Experimentellt utforskande i det terapeutiska mötet
• Vår filosofiska grund
• Integration, feedback och evaluering

År 4 (6 kursveckor)
Under det fjärde året kommer du att fokusera på och arbeta med:
• Gestaltdiagnostik, del 2
• Tillämpning på par och grupp
• När dialogen blir komplicerad
• Intersektionalitet, normer och maktstrukturer
• Jag som gestaltterapeut
• Slutexamen

För att vara behörig till utbildningen ska du
• Ha genomfört Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv eller annan kurs som Gestaltakademin anser motsvarande.
• Ha minst ett års klinisk erfarenhet (1600 timmar) inom psykiatriska vårdenheter, behandlingshem eller dylikt som till exempel psykolog, psykiatriker, kurator eller vårdare. Om du har varit eller är verksam inom andra människovårdande yrken såsom exempelvis präst, lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut kan du få tillgodoräkna dig del av den erfarenheten som klinisk praktik. För dig med annan bakgrund kan du komplettera denna erfarenhet genom att anskaffa klinisk erfarenhet från psykiatri/behandlingsarbete inför och/eller under senast det andra året på utbildningen. För mer information läs här och kontakta GA för bedömning av din kliniska erfarenhet.
• Har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS (dispens är möjligt).

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. En personlig intervju med eventuellt inhämtande av referenser är därför avgörande vid antagningen.

Kursdatum och utbildningsort
År 1 består av 4 kurstillfällen: vecka 35 (tisdag-fredag), 43 (onsdag-lördag), 04 (onsdag-lördag), 21 (tis-fre) samt 2 teoridagar under vårterminen. 

År 2–4 består av 6 kurstillfällen per år (v.35, 43, 49, 04, 11 och 21). Vecka 35 måndag – fredag och vecka 21 är tisdag – lördag, övriga veckor onsdag-lördag.

Utbildningen bedrivs i internatform, förlagd till Södertuna Slott, Gnesta.

En längtan efter att börja leva, inte bara överleva

Att läsa till diplomerad gestaltterapeut kan vara något av det största du får vara med om i ditt liv, och kan komma att förändra ditt liv på oförutsedda men meningsfulla sätt. Förbered dig på en resa

Dan Borglund

Läs hela intervjun med Dan

Ansökan

Nästa programstart sker i augusti 2023. Ansökningsperioden öppnar under våren. Vill du bli kontaktad när ansökningsperioden startar? Mejla oss!

Förutom ifylld ansökan ska följande handlingar skickas till info@gestaltakademin.se 

1. Personligt Intervjuunderlag ansökan (svar på fråga 1-10 i länkad fil)
2. CV med foto

Obs. Har du tidigare gått både ”Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv” och ”Fördjupad personlig utveckling” (FPU) och vill söka in till Terapeutprogrammet söker du direkt till år 2. Kontakta kontoret för detta: info@gestaltakademin.se 

Antagningsprocess

Är du behörig att söka och lämnat in en komplett ansökan kallas du till intervju (ca 45 min) i samband med mottagen ansökan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ev. referenser från tidigare utbildningar tillsammans med en personlig intervju är därför avgörande vid antagningen.
Antagningsbesked lämnas i nära anslutning till intervjutillfället. Först när du tackat ja till den erbjudna plats är den bindande. 

21/22 års läsårsavgift
• År 1
48 000 SEK + 1 000 inkl. moms (intervjuavgift) (privatbetalande)
55 250 SEK + 1 000 exkl. moms (intervjuavgift) (företagsbetalande)

• År 2-4
68 000 SEK  inkl. moms (+ 1 000 inkl. moms intervjuavgift för sökande direkt till år 2) (privatbetalande)
78 500 SEK exkl. moms (+ 1 000 exkl. moms intervjuavgift för sökande direkt till år 2) (företagsbetalande)

Tillkommande kostnader
– Kost och logi (995:- exkl moms helpension dubbelrum, 1595:- helpension enkelrum)
– Egenterapi (minst 15 tim/läsår 1 och 23 tim/läsår år 2 till 4)
– Handledning på eget klientarbete (19 tim/läsår år 3 och 4)
– Litteratur

Delbetalning
Vi har ett samarbete med HumanFinans som ger dig som privatperson möjlighet att ta ett räntefritt utbildningslån och på så sätt dela upp din betalning av kursavgiften på tex 6-12 månader. Läs mer och ansök via HumanFinans.

Internat
Kursen genomförs i internatform på Södertuna slott, där vi har ett mycket förmånligt avtal. Det innebär att alla kursdeltagare bor och äter sina måltider där. Du betalar ditt boende direkt till Södertuna och deras avbokningsregler gäller för den kostnaden.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@gestaltakademin.se eller 08-10 81 71 (telefontider: mån-tors 9-12).

Med reservation för ändringar.