Självorganiserande ledarskap – Innehåll/tema

Personlig medvetenhet, kärnkompetenser och organisatoriska förutsättningar – vi utforskar individuella mönster, vilka kärnkompetenser vi behöver för att fungera väl i arbetsmiljöer som präglas av hög autonomi. Och vi lokaliserar vilka stödjande strukturer som vi kan skapa för att möjliggöra självledande organisering.

Självreglering på individ, grupp och organisationsnivå – då självreglering är en grundbult i självorganisering, agila arbetssätt och gestaltmetodiken. Vi utforskar hur vi kan förstå och stödja självreglerande processer på och mellan systemnivåer. 

Konsten att lyssna, coachande förhållningssätt, dialog och samtal – är centrala byggstenar för att skapa förutsättningar för utveckling, innovation och lärande.

Teamutveckling och självledarskap – vi behöver förstå teams inre liv och utveckling för att skapa dynamiska och autonoma arbetsmiljöer samt hantera dynamiken mellan individen frihet och kollektivets behov.

Kollektivt beslutsfattande – hur information sprids och hur beslut fattas är centrala frågor i alla organisationer. När organisationer bygger på självorganiserande och självstyrande principer hamnar dessa frågor i ett nytt ljus.

Fältteori, systemteori och komplexitetsteori – olika sätt att se på organisationer, ömsesidigt beroende och hur vi kan inverka på ett effektivt sätt i förändring.

Feedback och feedforward – traditionella kontrollsystem behöver ersättas eller kompletteras av tydliga åtaganden och kontinuerliga feedback-loopar.

Makt och intersektionalitet – framtidens organisationer skakar om maktstrukturer. Hur förhåller vi oss till det? Hur kan vi tillvarata olikheter och mångfald och skapa förutsättningar för inkludering?

Kreativitet, lek och innovation – hur hänger det ihop?