Självorganiserande ledarskap – Kursledare och inspiratörer

Kursledare

Greta Rask
Gestaltpraktiker i organisation och gestaltterapeut. Greta har i drygt 30 år varit nyfiken på vilka mekanismer som frigör kreativitet, mod och förändringskraft i organisationer. Hon ser den hierarkiska organisationens begränsningar och vill stödja de framtidsaktivister som har mod och kraft att utmana och skaka om det rådande paradigmet. (Se hennes blogg om framtidens organisationer). Hon har tillägnat sin gestaltkompetens på Gestaltakademin, på the Gestalt Institute of London och the Gestalt Institute of Cleveland. Greta arbetar idag som gestaltpraktiker i organisation och som gestaltterapeut. Hon har skrivit böcker om förändringskraft och hur vi kan skapa meningsfulla möten över traditionella gränser. Hennes senaste bok handlar om hur team, som vill bli mer dynamiska, autonoma och hälsosamma, kan stärka sina samarbetsmuskler. Greta känner sig hemma lite överallt, har bott och arbetat i Indien, Frankrike, Tanzania, England, Italien, Spanien och USA och pratar flera språk.

Bodil Björnberg
Gestaltpraktiker i organisation. Bodil har sin bakgrund i tekniken. Uppvuxen med en mekanisk verkstad i källaren där hon redan som 15-åring jobbade extra. En civilingenjörsexamen ledde vidare till jobb inom produkt- och IT-utveckling som utvecklare, testare, projektledare och chef. 2005 började organisationen hon tillhörde jobba med agila metoder, och efter några år gick hon in i rollen som agil coach. För att bättre kunna stötta andra tog Bodil själv stöd i gestaltmetodiken och utbildade sig till gestaltpraktiker. Idag jobbar hon i organisationer som vill förändra sitt arbetssätt med agila förtecken, oftast utifrån IT-perspektivet. Det handlar alltid om att stå stadigt mitt i förändringens storm och hjälpa människor att själva finna sin väg. Bodil är en uppskattad föreläsare på konferenser och kurser inom ledarskap, förändring och agila metoder. 

Lennart Wärmlind
Gestaltpraktiker i organisation. Lennart arbetar med att stödja ledare, grupper och organisationer som vill nå en högre grad av självledande organisering genom att frigöra och koppla samman kraften i allas ledarskap. Han drivs av att bidra till hela ledare, autentiska möten och dynamiska organisationer. Som ny civilekonom sökte han sig tidigt till affärs- och verksamhetsutveckling som möjliggjordes av framväxten av internet. I dessa, ofta utmanande utvecklingsinitiativ, insåg han människans och organisationskulturens betydelse för medveten och hållbar förändring. Det blev vägen in i gestaltmetodiken. Under cirka 20 år har han bidragit till att transformera kultur och arbetssätt mot ökad självledande organisering och högre autonomi, både som projektledare och chef i de egna organisationerna och som konsult i andra organisationer med privat och offentlig verksamhet. Han har också stöttat agila transformationer och utvecklat metoder för effektivt samarbete i globala virtuella team. 

Inspiratörer (videoträffar)
James Priest, en av grundarna till Sociocracy 3.0 som erbjuder transformativa metoder för individer, team och organisationer som vill arbeta agilt och hållbart. James is committed to help us create organisations that we’d love to be a part of.

Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola och författare till bland annat Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (2018). Med renässansfilosofin som utgångspunkt kritiserar hon system som ensidigt bygger på målstyrning, detaljgranskning och kontroll – system som tar fram pedanten inom oss och som leder till etisk stress – i stället för system som främjar tillit och professionell handlingsfrihet. ”Det mellanmänskliga är levande, rörligt och omgärdat av sådant vi inte vet”.

Kalle Persson, produktchef Volvo Car Mobility och Anna Sandström, agil coach. Kalle valde att bygga organisationen på självorganiserande och självstyrande principer. Anna stöttar med bland annat metoder från Sociocracy 3.0. De har erfarenheter av hur det blir i verkligheten i gränssnittet mellan våra gamla strukturer och det nya som vill ta form.