Självorganiserande ledarskap

Navigera i ovisshet med nyfikenhet, medvetenhet och mod

Ser du att organisationen du arbetar i behöver ändra sätt att leda och samarbeta i grunden för att nå framgång, men att ni famlar efter mekanismerna som får det att hända? Saknar du något för att komma vidare, något bortom koncept och metoder? Arbetar ni i hög grad självorganiserat idag, men vill ta nästa steg?  

Det här är utbildningen för dig som vill fördjupa din förståelse för självorganiserande principer – och hur du kan få det att hända på riktigt.

Allt fler ledare och organisationer söker efter nya, mer dynamiska sätt att leda och samarbeta. I dag är det ett måste för att nå framgång i den oförutsägbara och snabbrörliga värld vi lever i. Det handlar om arbetssätt där meningsfullt samspel får företräde framför traditionella processer och verktyg, där ansvar blir distribuerat och beslut fattas där kunskapen finns. Det kallas ibland för teal eller progressiva, horisontella, decentraliserade, holokratiska eller tillitsstyrda organisationer. 

Gestaltakademin utbildar ledare inom organisationsutveckling, och erbjuder nu en ny utbildning inom området. 

Varför gestaltmetodiken?
Det finns ett nära släktskap mellan gestaltmetodiken och de nya sätten att organisera, leda och samarbeta. Gestaltmetodiken har fokus på individers, gruppers och organisationers förmåga att dynamiskt leda sig själva i relation till sin omgivning. Metodiken hjälper oss även att utveckla det närvarande, autentiska och medvetna ledarskap som behövs i de nya sätten att organisera verksamhet. I utbildningen Självorganiserande ledarskap är det som händer här-och-nu, och det experimentella förhållningssättet utgångspunkter för lärandet – både på personlig och på organisatorisk nivå.

Utbildningen vänder sig till dig som

  • har en roll där du kan påverka hur ni leder, organiserar och arbetar tillsammans  
  • har ett starkt engagemang för att bidra till mer självorganiserande arbetssätt
  • vill utveckla dig personligt och professionellt, för att nyfiket, medvetet och modigt kunna navigera i ovisshet och skapa en hållbar förändringskultur.

Launching Learning Playgrounds on Self-Organizing Leadership
Join our Release Party!
September 21 15.00-17.00 CET

Syfte och mål
För din organisation
In i utbildningen tar du med dig din arbetsplats, era utmaningar, behov och ambitioner. Du skickar med andra ord din arbetsplats på kurs, med dig som katalysator för utveckling. Din organisation ska förvänta sig konkreta effekter i verksamheten från första kursdagen. 

Exempelvis bidrar du på nya sätt genom att:
– skapa möjliggörande och frigörande strukturer
– förstå och möta rädslor, motstånd och hinder
– hitta “akupunkturpunkterna” i din organisation – interventioner som frigör kraft
– öka kreativitet och innovationsförmåga
– öka ansvarstagande, engagemang och samarbete på alla systemnivåer

För dig som individ
Vi hjälps åt att hitta ditt sätt att leda genom att: 
– synliggöra din inre kompass och din personliga värdegrund
– medvetandegöra dina egna mönster, hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig
– rubba dina invanda cirklar för att se nya möjligheter
– stärka tilliten till din närvaro, intuition och spontanitet
– hantera komplexitet och navigera i ovisshet
– möta andra med autenticitet och påverka med integritet
– med mod och medvetenhet experimentera med nya sätt att inverka på din organisation
– säkerställa att verktyg och metoder är förankrade i dig och hjälper dig att skapa resultat där du är

Arbetssätt
Arbetssättet är iterativt. Upptäckter, behov och lärande inspirerar hur utbildningen utformas. Allt förankras kontinuerligt i teori. Aktivering av alla sinnen samt medveten närvaro är grundelement i pedagogiken. Vi använder en digital plattform för att kommunicera och hjälpa varandra mellan träffarna.

Teman/innehåll

– Personlig medvetenhet, kärnkompetenser och organisatoriska förutsättningar för hög autonomi.
– Självreglerande processer på individ-, grupp- och organisationsnivå
– Konsten att lyssna, coachande förhållningssätt, dialog och samtal 

– Teamutveckling och självledarskap
– Kollektivt beslutsfattande
– Fältteori, systemteori och komplexitetsteori 
– Feedback och feedforward
– Makt och intersektionalitet
– Kreativitet, lek och innovation
Läs mer om temana här

Kursens omfattning och upplägg
Utbildningen innefattar 11 kursdagar, 5 videoträffar, individuell coachning, egen kunskapsinhämtning samt en examinationsuppgift som leder till utbildningsbevis för godkänt genomförande.

Kursdatum 2021 och plats
Totalt 9 träffar i Stockholm, Göteborg samt virtuellt (Zoom)

Träff 1: 15 marsZoom (2-3 timmar)
Träff 2: 13-15 april Externat, Södermalm, Stockholm
Träff 3: 3 juniZoom (2-3 timmar)
Träff 4: 7-8 septemberInternat, Göteborg
Träff 5: 18 oktoberZoom (2-3 timmar)
Träff 6: under planeringInternat, Göteborg
Träff 7: under planeringZoom (2-3 timmar)
Träff 8: under planeringExternat, Södermalm, Stockholm
Träff 9: under planering Zoom

Vi utgår från att utbildningen kommer att genomföras enligt plan och att rese- och mötesrestriktioner inte längre gäller vid tillfället för den första fysiska träffen. Om restriktionerna kvarstår kommer de fysiska träffarna att bytas ut mot virtuella träffar. Våra kursledare är vana att leda virtuellt lärande och kommer, om det behövs, sätta en alternativ virtuell struktur den 15 november.

Individuell coachning
I programmet ingår 6 sessioner individuell coachning med gestaltutbildad coach. 

Egen kunskapsinhämtning
Kunskapsinhämtning i form av litteratur, artiklar, poddar och videor. Studiebesök och skuggning utifrån deltagarnas behov och intressen.

Delar av utbildningen är på engelska. Om gruppen inte är svensktalande genomförs hela utbildningen på engelska.

Kursledare

Greta Rask, gestaltpraktiker i organisation och gestaltterapeut, som i drygt 30 år varit nyfiken på vilka mekanismer som frigör kreativitet, mod och förändringskraft i organisationer. Hon ser den hierarkiska organisationens begränsningar och vill stödja de framtidsaktivister som har mod och kraft att utmana det rådande paradigmet.

Lenart Wärmlind, gestaltpraktiker i organisation. Lennart arbetar med att stödja ledare, grupper och organisationer som vill nå en högre grad av självledande organisering genom att frigöra och koppla samman kraften i allas ledarskap. Han drivs av att bidra till hela ledare, autentiska möten och dynamiska organisationer.  

Bodil Björnberg, gestaltpraktiker i organisation. Bodil arbetar i organisationer som vill förändra sitt arbetssätt med agila förtecken, oftast utifrån IT-perspektivet. Rollnamnen varierar, men det handlar alltid om att stå stadigt mitt i förändringens storm och hjälpa människor att själva finna sin väg. 


Medverkande inspiratörer
James Priest, en av grundarna till Sociocracy 3.0
Jonna Bornemark, docent i filosofi och en kritisk röst mot mäthysterin i organisationer
Kalle Persson, produktchef, och Anna Sandström, agil coach, båda på Volvo Car Mobility

Här kan du läsa mer om kursledare och inspiratörer

Kostnad
Kursavgift: 64 000 SEK exkl. moms
Kostnad för litteratur och internat nära Göteborg tillkommer, där delat boende kan förekomma. Kursdagarna i Stockholm genomförs som externat där du själv ordnar ditt boende. 

Du får behörighet
Utbildningen ger behörighet att söka in till Organisationsprogrammet.

Intressant men inte för dig?
Är det en annan typ av utbildning du söker för ditt ledarskap? Se om Praktisk förändringsledning är för dig!

Vill du veta mer?
Lennart Wärmlind, 070-379 15 82
Bodil Björnberg, 076-831 48 62
Greta Rask, 070-779 60 33
Gestaltakademin, 08-10 81 71

Information in english
Information about this program

Antal deltagare
18

Ansökan
Sista ansökan 30 januari 2021.

Jag söker Självorganiserande ledarskap