Självorganiserande ledarskap

Navigera i ovisshet med nyfikenhet, medvetenhet och mod

Ser du att organisationen du arbetar i behöver ändra sätt att leda och samarbeta i grunden för att nå framgång, men att ni famlar efter mekanismerna som får det att hända? Saknar du något för att komma vidare, något bortom koncept och metoder? Arbetar ni i hög grad självorganiserat idag, men vill ta nästa steg?  

Vill du växa som person och ledare för att få självorganiserande ledarskap att hända på riktigt? Under 20211 lanserar vi vår communitybaserade träningsprogram online. Håll dig uppdaterad.

Allt fler ledare och organisationer söker efter nya, mer dynamiska sätt att leda och samarbeta. I dag är det ett måste för att nå framgång i den oförutsägbara och snabbrörliga värld vi lever i. Det handlar om arbetssätt där meningsfullt samspel får företräde framför traditionella processer och verktyg, där ansvar blir distribuerat och beslut fattas där kunskapen finns. Det kallas ibland för teal eller progressiva, horisontella, decentraliserade, holokratiska eller tillitsstyrda organisationer. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Intresseanmalan.jpg

Ledare

Greta Rask, gestaltpraktiker i organisation och gestaltterapeut, som i drygt 30 år varit nyfiken på vilka mekanismer som frigör kreativitet, mod och förändringskraft i organisationer. Hon ser den hierarkiska organisationens begränsningar och vill stödja de framtidsaktivister som har mod och kraft att utmana det rådande paradigmet.

Lenart Wärmlind, gestaltpraktiker i organisation. Lennart arbetar med att stödja ledare, grupper och organisationer som vill nå en högre grad av självledande organisering genom att frigöra och koppla samman kraften i allas ledarskap. Han drivs av att bidra till hela ledare, autentiska möten och dynamiska organisationer.  

Intressant men inte för dig?
Är det en annan typ av utbildning du söker för ditt ledarskap? Se om Praktisk förändringsledning är för dig!

Vill du veta mer?
Lennart Wärmlind, 070-379 15 82
Bodil Björnberg, 076-831 48 62
Greta Rask, 070-779 60 33
Gestaltakademin, 08-10 81 71