Praktisk förändringsledning

1 års utvecklande process i att hålla förändring levande i din praktiska vardag.
Ett minne för livet.

Ledarskap – Detta är PFL-vägen
Långa powerpointpresentationer och sitta i bänkrader är historia. På PFL får du kickar och insikter genom att testa, pröva och utmana dig i en grupp om 16 deltagare, uppleva och erfara hur du och gruppen utvecklas under ett år av träning. Steg för steg får du tid att utveckla din egen förmåga att åstadkomma detta själv i din egen situation, parallellt med kursmodulerna. Du får verktygen, du blir verktyget själv som löser upp konflikter och bygger engagemang. Verktyg att tydliggöra gränser mellan ansvarsområden, tydliggöra uppdrag och resultat, synliggöra hur relationer och tankesätt bidra eller hindra verksamheten.  

Du får tid att gå på djupet med din egen självinsikt, dina styrkor och fallgropar så att det blir minnen för livet.

Förändring i praktiken – Detta är PFL-vägen
Vi vänder på rollerna. Ledare förändrar först sin egen roll och uppgift innan man förväntar sig att andra ska engagera sig. Lägger större fokus på att leda mellanmänskliga processer. Tar tag i verkligheten, så som den är, och har metoder att möta den. Särskilt i tuffa tider som hotar verksamheten.

Hållbart, menar vi, är att involvera berörda människor i nulägen som slutat fungera så att de som är närmast verkligheten kan finna bättre vägar tillsammans. Förändring växer fram i balans med ledningens ansvar. Det menar vi är förändringsledning. Vi ser det som väsentliga delar i tillitsfull styrning och ledning. 

Vi erbjuder en mängd kraftfulla verktyg och metoder som skapar rimliga förutsättningar för dig att involvera mera. Nyfiken? Välkommen nu. Det kommer sällan bättre tillfällen i framtiden.

Utbildningen passar deltagare:
– som har ambitioner att ta nästa steg i sitt ledarskap. Du har kommit en bra bit på väg i din roll som ledare, kanske gått kortare kurser men fastnat lite i vardagen. Kanske känner att gränsen är nära, kraven stora och söker alternativ.
– som längtar efter påfyllning och djupare mening. Vågar utmana dig själv, din öppenhet och sårbarhet för att bli ännu stadigare, tryggare och säkrare som ledare. Välkommen nu. Det blir sällan bättre tillfälle i framtiden. ANMÄL dig här

Utbildningen passar organisationer:
– som har utmaningar i verksamheten som kräver brett deltagande, engagemang och ansvarstagande från många för att nå uppsatta mål och önskade resultat.
– som behöver ledare som vågar engagera sig i sin personal och den gemensamma uppgiften.
– som behöver ledare som har modet att gå före och visa vägen och bygga en kultur av tillit och förmåga att samverka.

Som beställare kan du:
– bygga en grupp av tränade och samverkande förändringsledare som tillsammans stödjer varandra och verksamhetens förändringsarbeten. De har betydligt bättre förutsättningar att lyckas än enskilda individers insatser. 
– göra ett strategisk val och utveckla några av dina ledare till en sådan grupp.
– ge ett tydligt uppdrag till gruppen så de har anledning att samverka i den praktiska vardagen. PFL-programmets process över året blir direkt nytta för verksamheten och bidrar till att behålla värdefull kompetens.

Bettina och Klas berättar om vad som gör skillnad i chefsrollen med Gestaltmetodiken och närvarande ledarskap som utgångspunkt. 

Syfte och mål
Utbildningens övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan.

Innehåll och upplägg
Utbildningen är praktisk och nära kopplad till situationer i deltagarnas vardag. Den är särskilt lämplig för dig som arbetar i eller med organisation i förändring. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt.

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationer som deltagarna arbetar i eller med. Detta startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä och sammanfattar lärandet samt är underlag för en serie workshops i den avslutande processen.

Praktisk förändringsledning var en “game changer” för mig som människa. Jag minns kursen som en fantastisk tid där jag utvecklades enormt mycket på många olika plan. Jag har varit med och bidragit i en stor förändring på min arbetsplats med goda resultat.

Lars Winges, produktionschef, Sandvik

Fler röster från tidigare deltagare finns här>>

Omfattning
20 dagar utbildning på internat (Stockholmstrakten), 8 tillfällen, 5×4 tim handledning i mindre grupper samt ett praktikarbete för att pröva metodiken i skarpt läge, lära genom att göra motsvarande 2 dagar.

Utbildningsomgångar
2021: PFL18
25 januari, Uppstart, 10.00 – 16.00
9-11 februari 
23-25 mars
20-22 april
18-20 maj
22-23 juni 
24-25 augusti
6-7 oktober 
2-3 december Examination samt ceremoni och festmiddag

SÖK KURSEN (senast 1 december)
Anmälan tidigare säkrar plats, därefter tar vi emot reservplats vid ev. avbokning.
15 december: Ansökan är bindande, avhopp därefter debiteras med 50 %
av kursavgiften.
1 januari 2021: Avhopp senare debiteras med 100 % av kursavgiften.

KURSBESKRIVNING
COURSE DESCRIPTION

Utbildningsplats
Kurstillfällena genomförs på kursgårdar i Uppsala och Stockholm. Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt, beroende på deltagarnas bostadsorter.

Antal deltagare
16 deltagare

Kursledare
Ulf Zwedberg och Kinna Person.

Deras arbetssätt berör, engagerar och utmanar där det ibland känns jobbigt att ta steget. Vår erfarenhet av att stödja organisationers utveckling som processkonsulter, handledare, rådgivare och utbildare är gedigen.

Över 200 personer har fått stöd genom ett år med PFL. De har under många år utbildat i ledarskap och förändringsarbete baserat på aktionsforskning och systemteorins principer samt gestaltmetodikens teori och förhållningssätt med betoning på nuets betydelse för verklig förändring. De har gedigen erfarenhet från förändringsarbeten många olika företag, myndigheter, ideella och fackliga verksamheter som också en grund i programmet.

Välkommen att kontakta kursledarna direkt
Ulf Zwedberg, 070-573 47 21, ulf.zwedberg@zp.se och Kinna Person, 070-337 0404, kinna.person@zp.se, med gedigen erfarenhet av att stödja utveckling och förändring, både på det personliga planet och i hela komplexa system.

Kostnad
Kursavgift
80 000 SEK exkl. moms

Kostnad för internat nära Stockholm tillkommer. Delat boende förekommer. Handledning i mindre grupp, 5 halvdagar, ingår. Detta sker i Stockholm. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt och då kan handledares reskostnad tillkomma.

Mer information
Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande. Vi accepterar max 10% frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis.

Utbildningen ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.

Jag söker kursen med start i januari 2021