Praktisk förändringsledning

Grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap
1 år

Saknar du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Praktisk förändringsledning, PFL, ger dig en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap.

Förändringsledning i praktiken – vad är det?

Praktisk förändringsledning, PFL, handlar ytterst om att skapa hållbarhet i verksamheten. Hållbart, menar vi, är att involvera berörda människor i nulägen som har slutat fungera, så att de som är närmast verkligheten kan finna bättre vägar tillsammans. 

I den praktiska arbetsvardagen handlar förändringsledning också om att vända på rollerna. Som ledare förändrar du först din egen roll och uppgift innan du förväntar dig att andra ska engagera sig. Du lägger större fokus på att leda mellanmänskliga processer. Du tar tag i verkligheten, så som den är, och har metoder att möta den. Särskilt i tuffa tider som hotar verksamheten.

Vem har nytta av utbildningen PFL?

Utbildningen vänder sig till ledare eller nyckelpersoner med uppdrag att leda och stödja förändring. Utbildningen är lämplig för organisationer som upplever behov av att öka kompetensen inom området och deltagarnas egen förmåga till ett stabilt och närvarande ledarskap. Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring. Metodiken vilar på en grund av gestaltmetodik, teori och förhållningssätt.

Praktisk förändringsledning var en ”game changer” för mig som människa. Jag minns kursen som en fantastisk tid där jag utvecklades enormt mycket på många olika plan. Jag har varit med och bidragit i en stor förändring på min arbetsplats med goda resultat.

Lars Winges, produktionschef, Sandvik

Fler röster från tidigare deltagare finns här>>

Förankrad i verkligheten

Utbildningen är praktisk och nära kopplad till situationer i deltagarnas praktiska jobbvardag. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat, både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. 

PFL erbjuder en mängd kraftfulla verktyg och metoder som skapar rimliga förutsättningar för dig som förändringsledare att involvera mera. Viktigt att komma ihåg är att förändring växer fram i balans med ledningens ansvar. Vi ser det som väsentliga delar i tillitsfull styrning och ledning. 

Utbildningen PFL passar organisationer…

 • …som har utmaningar i verksamheten och som kräver brett deltagande, engagemang och ansvarstagande från många för att nå uppsatta mål och önskade resultat,
 • …som behöver ledare som vågar engagera sig i sina medarbetare och den gemensamma uppgiften,
 • …som behöver ledare som har modet att gå före och visa vägen, och bygga en kultur av tillit och förmåga att samverka.

Utbildningen är särskilt lämplig för personer som arbetar i eller med organisation i förändring.

Som beställare i organisationen kan du…

 1. Bygga en grupp av tränade och samverkande förändringsledare, som tillsammans stödjer varandra och verksamhetens förändringsarbeten. Fler förändringsledare har betydligt bättre förutsättningar att lyckas än enskilda individer. 
 2. Göra ett strategiskt val och utveckla några av dina ledare till en sådan grupp.
 3. Ge ett tydligt uppdrag till gruppen så att de har anledning att samverka i den praktiska vardagen på arbetet. 

PFL-programmets process över året blir till direkt nytta för verksamheten och bidrar till att behålla värdefull kompetens. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt.

Utbildningen vänder sig till deltagare…

 • …som har ambitioner att ta nästa steg i sitt ledarskap. Du har kommit en bra bit på väg i din roll som ledare, eventuellt gått kortare kurser men fastnat i arbetslivets vardag. Kanske känner du att kraven är stora och söker alternativ.
 • …som längtar efter påfyllning och djupare mening. Du vågar utmana dig själv, din öppenhet och sårbarhet för att bli ännu stadigare, tryggare och säkrare som ledare i din organisation.

Ompröva ditt ledarskap enligt PFL

Som deltagare på PFL får du kickar och insikter genom att testa, pröva och utmana dig själv i en grupp om 16 deltagare. Du får uppleva och erfara hur du och gruppen utvecklas under ett år av träning.
Steg för steg får du tid att utveckla din egen förmåga att åstadkomma detta i din egen situation, parallellt med kursmodulerna. Du får verktygen. Du blir verktyget själv som löser upp konflikter och bygger engagemang.

Du får verktyg att…

 • …tydliggöra gränser mellan ansvarsområden, 
 • …tydliggöra uppdrag och resultat, 
 • …synliggöra hur relationer och tankesätt bidrar eller hindrar verksamheten.  

Du får tid att gå på djupet med din egen självinsikt, dina styrkor och fallgropar. 

Bettina och Klas berättar om vad som gör skillnad i chefsrollen med Gestaltmetodiken och närvarande ledarskap som utgångspunkt. 

Syfte och mål

Övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer, samt att stärka den processkonsultativa förmågan. Utbildningen bygger på att varje deltagare är aktivt involverad i planerade eller pågående projekt. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. 

Innehåll och upplägg

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationerna som deltagarna arbetar i eller arbetar med. Praktikuppdraget startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä och sammanfattar lärandet, samt är underlag för en serie workshoppar.

Omfattning

21 dagar utbildning på internat  i närheten av Stockholm. 8 tillfällen. 5×4 timmar handledning i mindre grupper. Ett praktikarbete för att pröva metodiken i skarpt läge, lära genom att göra motsvarande 2 dagar.

Kommande utbildningsomgångar:

2022 – PFL20

Schema

 • 26 augusti
 • 13-15 september
 • 18-20 oktober
 • 22-24 november
 • 17-19 januari
 • 20-21 februari
 • 14-16 mars
 • 2-4 maj
 • 7-9 juni

KURSBESKRIVNING
COURSE DESCRIPTION

Vi utgår från att utbildningen genomförs enligt plan och att rese- och mötesrestriktioner inte gäller vid tillfället för den första fysiska träffen. Om risken för restriktioner kvarstår kommer information om hur vi arrangerar träffarna. De fem tillfällena i handledning kan ske via Teams eller Zoom. Våra kursledare är vana vid att leda virtuellt lärande, och det finns en digital interaktiv lärplattform i andan av distansutbildning.

Utbildningsplats

Kurstillfällena genomförs på kursgårdar i Uppsala och Stockholm. Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt, beroende på deltagarnas bostadsorter.

Antal deltagare

16 deltagare

Kursledare

Ulf Zwedberg och Kinna Person.

Ulf och Kinna har ett arbetssätt som berör, engagerar och utmanar i situationer där det kan kännas jobbigt att ta steget. Vi har gedigen erfarenhet av att stödja organisationers utveckling som processkonsulter, handledare, rådgivare och utbildare.

Över 200 personer har fått stöd genom ett år med PFL. Ulf och Kinna har under många år utbildat i ledarskap och förändringsarbete baserat på aktionsforskning och systemteorins principer, samt på gestaltmetodikens teori och förhållningssätt med betoning på nuets betydelse för verklig förändring. De har gedigen erfarenhet från förändringsarbeten på många olika företag, myndigheter, ideella och fackliga verksamheter som en grund i programmet.

Kostnad

Kursavgift: 95 000 SEK exkl. moms

Kostnad för internat nära Stockholm tillkommer. Delat boende förekommer. Handledning i mindre grupp, 5 halvdagar, ingår. Detta sker i Stockholm. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt och då kan handledares reskostnad tillkomma.

Mer information och anmälan

Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning, vilket bygger på allas aktiva deltagande. Vi accepterar max 10% frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis för fullgjord utbildning. Utbildningen ger behörighet att söka till Gestaltakademins Organisationsprogram.

Intresseanmälan