Praktisk förändringsledning

En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad! Söker du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Den här utbildningen ger dig garanterat en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap. Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring och metodiken vilar på en grund av Gestaltteori och -förhållningssätt.

Utbildningen vänder sig till dig som
– är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring.
– upplever behov av att öka din kompetens inom området och den egna förmågan till ett stabilt och närvarande ledarskap.

Syfte och mål
Utbildningens övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan.

Innehåll och upplägg
Utbildningen är praktisk och nära kopplad till situationer i deltagarnas vardag. Den är särskilt lämplig för dig som arbetar i eller med organisation i förändring. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt.

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationer som deltagarna arbetar i eller med. Detta startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä och sammanfattar lärandet samt är underlag för en serie workshops i den avslutande processen.

Praktisk förändringsledning var en “game changer” för mig som människa. Jag minns kursen som en fantastisk tid där jag utvecklades enormt mycket på många olika plan. Jag har varit med och bidragit i en stor förändring på min arbetsplats med goda resultat.

Lars Winges, Produktionschef, Sandvik


Fler röster från tidigare deltagare finns här>>

Omfattning
20 dagar utbildning på internat (Stockholmstrakten), 8 tillfällen, 5×4 tim handledning i mindre grupper samt ett praktikarbete för att pröva metodiken i skarpt läge, lära genom att göra motsvarande 2 dagar.

Utbildningsomgångar
2020: PFL16
22 januari, Uppstart, 10.00 – 16.00
4-6 februari
17-19 mars
15-17 april
12-14 maj
16-17 juni
20-21 augusti
7-8 oktober
3-4 december Examination samt ceremoni och festmiddag
KURSBESKRIVNING
COURSE DESCRIPTION
SÖK KURSEN

Utbildningsplats
Kurstillfällena genomförs på kursgårdar i Uppsala och Stockholm. Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt, beroende på deltagarnas bostadsorter.

Antal deltagare
16 deltagare

Kursledare
Ulf Zwedberg, 070-573 47 21, ulf.zwedberg@zp.se och Kinna Person, 070-337 0404, kinna.person@zp.se, med gedigen erfarenhet av att stödja utveckling och förändring, både på det personliga planet och i hela komplexa system.

Kostnad
Kursavgift PFL15

76 875 SEK exkl moms

Kursavgift PFL16
78 500 SEK exkl moms

Kostnad för internat nära Stockholm tillkommer. Delat boende förekommer. Handledning i mindre grupp, 5 halvdagar ingår. Detta sker i Stockholm. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt och då kan handledares reskostnad tillkomma.

Mer information
Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande. Vi accepterar max 10% frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis och diplom för fullgjord utbildning.

Utbildningen ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.