Personligt ledarskap – grundkurs för ett mer medvetet ledarskap

15 dagar

I en allt mer komplex verklighet ställs höga krav på dig som chef att kunna hantera många olika roller och att ta ställning till ditt eget förhållningssätt i vitt skilda frågor. Det talas ofta om att det är en viss uppsättning personliga egenskaper som leder till gott ledarskap. Vi tror inte att det är så enkelt utan vill erbjuda dig möjligheten att också utforska ledarskapet utifrån ett relationellt perspektiv – att ledarskapet alltid sker i relation och hur det utövas är starkt beroende av sitt sammanhang och de förväntningar som finns i organisationskulturen. Med det perspektivet är det relationen och vad som sker eller inte sker som är intressant istället för att enbart titta på individens egenskaper.

Utbildningen vänder sig till dig som vill
– uppmärksamma din individuella historia och hur den påverkar dig idag
– öka förståelsen för egna styrkor och utvecklingsområden
– undersöka dina relationer
– öka medvetenheten om vad som händer i samspelet mellan dig och andra
– få ökad kunskap om kommunikation, kulturens betydelse för ledarskapet och hur grupper utvecklas
– utforska gestaltteori och existentialistisk filosofi

Kursen i personligt ledarskap riktar sig till dig som vill utveckla dig själv och ditt ledarskap. Under kursen kommer du reflektera kring hur det är att vara människa och ledare. Du har säkert redan lärt dig både metoder och verktyg, men märker att det kanske inte alltid räcker. Det du gör behöver gå hand i hand med den du är, dina värderingar och den omvärld du verkar i. Ökad förståelse för dig själv i mötet med andra skapar bättre resultat både för dig och din verksamhet.

Chefer behöver egna gränser för att klara det gränslösa arbetet . Hur skapar du balans mellan arbete och fritid?
Läs artikel med Kristina Stensson-Ljungdahl och Solveig Warpman, ledare för kursen.


Syfte och mål
Syftet är att ge deltagarna fördjupad personlig och professionell utveckling med utgångspunkt från uppdraget som chef och ledare. Vi arbetar med viktiga begrepp som dialog, möten och kommunikation, förståelse för kulturens betydelse och hur grupper utvecklas samt ansvar och gränser. Kursen ger också behörighet att söka vidare till Gestaltakademins längre utbildningar; Organisationsprogrammet och Terapeutprogrammet.

Innehåll och upplägg
Vi arbetar med att blanda teorier med upplevelsebaserad inlärning där vi ser dialog och reflektion som det främsta verktyget för nya kunskaper, insikter och handlingskraft. Det är fokus på det egna ledarskapet i relation till förväntningar i form av värderingar och normer på ledarskapet (360 graders intervjuer för ökad öppenhet och dialog med överordnade chefer, kollegor och medarbetare). Du tränas i att leda förändring och egen utveckling (fokus på att leda andra människor och förståelse för vad som sker relationellt och vikten av att bygga klimat av långsiktigt förtroende).

Ledarna är utbildade vid Gestaltakademin och ackrediterade av EAGT och utgår bland annat från gestaltpsykologi, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod

Kursdatum
nästa omgång planeras vt-21

Kostnad
Kursavgift 19/20
Företagsbetalande: 31 500 kr exkl moms

Kostnad för kost och logi tillkommer för start- och avslutstillfället då vi är på Södertuna Slott. Resterande tillfällen är på Dininsida i Gamla stan i Stockholm, var och en löser ev övernattning på egen hand.

Antal deltagare
6-12 personer

Ledare
Kristina Stensson Ljungdahl och Solveig Warpman. Båda har egen chefserfarenhet sedan tidigare och har handlett chefer förutom att de själva har gått gedigna beteendevetenskapliga utbildningar vid Gestaltakademin.  

Avbokningsregler
Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 2 veckor efter kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften. 

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.