Personlig utveckling – för ett tryggt ledarskap

Vill du bli mer autentisk i ditt ledarskap? 
Vill du bli stärkt i att leva efter dina värderingar och ta ansvar för dina behov samtidigt som du möter andra med närvaro och empati?
Har du tidigare gått kurser i personlig utveckling men tappat en del av allt du fått med dig i en intensiv vardag?

Då är det här kursen för dig! – oavsett om du har mycket erfarenhet från gestaltmetodik eller aldrig har hört talas om det.

Utbildningen vänder sig till dig som
– vill fördjupa dig mer i ditt personliga ledarskap och upptäcka vad gestaltmetodiken kan tillföra i ditt liv
– vill söka in till Gestaltakademins organisationsprogram men saknar tidigare erfarenhet av personlig utveckling i grupp
– tidigare gått någon av Gestaltakademins längre utbildningar och känner att du behöver några dagar med fokus på dig själv och hur du har det i livet

Syfte och mål
För att nå hållbara resultat, såväl privat som i jobbet, behöver det du gör gå hand i hand med den du är, dina värderingar och den omvärld du verkar i. Först då kan du möta andra människor och organisationen på ett relevant och autentiskt sätt. Du blir trovärdig och det du gör blir verksamt på riktigt. För att kunna det, behöver du känna dig själv och leva som den du är. Därmed ökar du också ditt eget välmående.

Innehåll och upplägg
Under fem dagar får du:
• Utforska dina egna upplevelser och bli medveten om tankar du tänker, känslor du har och din kropps signaler.
• Uppmärksamma din individuella historia och hur den påverkar dig i dag.
• Undersöka dina relationer, både personliga och arbetsmässiga, och öka medvetenheten om vad som händer i samspelet mellan dig och andra.
• Ta del av gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.

Efter kurser ingår 2 timmars uppföljande handledning. Handledningen bokas direkt med kursledaren och ska ske inom 2 månader från kursen.

Pedagogiken är upplevelsebaserad. Övningar varvas med inslag av teori. Varje kursdag bjuder på nya insikter om vem du är och vad du innerst inne vill.  Du lär dig att det finns ett val i varje situation, ett val som kan bli ännu bättre när det är förankrat i den du är och din medvetenhet om andra.

Kursen förutsätter att du vill dela med dig av dina personliga erfarenheter och ta del av andras, både glädjefyllda och smärtsamma. Den framväxande grupptryggheten utgör basen för din personliga växt. Gestalt betyder en avgränsad, strukturerad helhet. Helhetssyn, samspel och dialog är grunden i det gestaltmetodiska förhållningssättet. Vi alla påverkar varandra. Det går inte att förstå någon – individ, grupp eller organisation – utan att också se till sammanhanget den verkar i. Människans medfödda drivkraft och behov av att samspela med sin omgivning och att skapa mening i tillvaron, att göra medvetna val och ta ansvar för sina handlingar är utgångspunkten.

Kursdatum
Junikurs
24 – 28 juni (2019), start med lunch på måndagen och avslut med lunch på fredagen
Utbildningsplats: internat på Södertuna Slott
Kursledare: Amit Sen och Pia Fredriksson
Ansökan ska vara inne senast 15 april (1 platser kvar)
SÖK KURSEN

Kostnad
Kursavgift

11 400 kr (exkl moms för företagsbetalande, inkl moms för privatbetalande)

I samband med anmälan betalas en anmälningsavgift. Alla anmälda kontaktas av en kursledare för gemensamt samtal innan du säkert får en plats på kursen. Därefter betalas resterande avgift och anmälan blir bindande.

Vi har ett samarbete med HumanFinans som ger dig som privatperson möjlighet att ta ett räntefritt utbildningslån och på så sätt fördela kostnaden över året. Vi erbjuder också en delbetalningsmöjlighet mot en administrativ avgift.

Kost och logi
Kursen genomförs i internatform på Södertuna slott. Det innebär att alla kursdeltagare bor och äter sina måltider där. Du betalar ditt boende direkt till Södertuna och deras avbokningsregler gäller för den kostnaden. Vi har bokat ett antal dubbelrum där helpension för hela kurstiden är ca 4.200 kr (exkl moms). Det finns möjlighet för dig som vill att byta till ett enkelrum istället till en kostnad av ca 6.600 kr (exkl moms). Meddela det i så fall i samband med din anmälan.

Mer information
Frågor om kursens kan ställas till Pia Fredriksson per mail eller telefon 070-516 96 32.