Par- och familjeterapeututbildning

– en vidareutbildning på gestaltisk grund

Monicas svampar

Utbildningen vänder sig till dig som
– är diplomerad gestaltterapeut
– är intresserad av att bredda och fördjupa din kompetens mot par och familjearbete

Innehåll och upplägg
Utbildningen är fördelad över fem tredagarsmoduler med start september 2020 och avslut i maj 2021. Utbildningen sker i externatform. Under utbildningen skapar vi en gemensam erfarenhetsbank och du få möjlighet att praktiskt träna med dina kollegor.

Du arbetar med par och/eller familjer mellan kurstillfällena. Du har möjlighet att erbjuda par- eller familjeterapi under utbildning på Gestaltakademins hemsida. Handledning sker kontinuerligt i grupp vid kurstillfällen.

Under utbildningen för du regelbundet dagboksanteckningar från kursveckorna samt terapireferat som underlag till uppsatsen.

Modulerna leds av två kurslärare och inbjuden gästlärare.
Kursen innehåller bl.a. ”Beyond the nuclear family”, psykisk ohälsa i familjen, sexualitet/intimitet, våld i nära relationer, kommunikation, anknytningsteori, genogram m.m.

Certifieringskriterier för Par- och familjeterapeut på gestaltisk grund
– aktivt delta på modulerna
– aktivt delta på grupphandledningen
– arbetat praktiskt med 1–3 par/familjer under utbildningen (minimum av 15 timmars terapi)
– skriva en uppsats om 2 500 ord
– muntlig evaluering under modul 5

Kursdatum
Modulerna är fredag morgon till söndag eftermiddag
18–20 september 2020
13-15 november
12-14 februari 2021
19-21 mars
7-9 maj

Kostnad
Kursavgift
50 000 exkl moms (inkl. handledning samt konferenspaket)

Utbildningsplats
Kurslokal i centrala Stockholm.
Kursen sker i externat och pågår dagtid

Antal deltagare
8-16 deltagare

Anmälan
Vi öppnar för anmälan den 1 oktober 2019. När kursen är full meddelas detta via hemsidan. Antagning sker via intervju och anmälan stängs senast den 1 mars 2020.

Kursledare
Pia Marie Keanius och Mia Rotberg

Ansökan

Jag söker Par- och familjeterapeututbildningen med start ht-20. Antagan sker via intervju.

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Fakturaadress, om annan än ovan

Referens/Kostnadsställe

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Personnummer(obligatoriskt)

Utbildning samt gestaltinstitut (obligatoriskt)

Rangordna önskad samtalstid med 1 och 2:
25 mars 9.00 - 18.00:
26 mars 9.00 - 18.00:

Jag godkänner att Gestaltakademin behandlar mina personuppgifter enligt GDPR och Gestaltakademins integritetspolicy

Jag vill ta del av Gestaltakademins nyheter och erbjudanden per mail.