Par- och familjeterapeututbildning

– en vidareutbildning på gestaltisk grund

Monicas svampar

Utbildningen vänder sig till dig som
– är diplomerad gestaltterapeut
– är intresserad av att bredda och fördjupa din kompetens mot par och familjearbete

Innehåll och upplägg
Utbildningen är fördelad över fem tredagarsmoduler. Utbildningen sker i externatform. Under utbildningen skapar vi en gemensam erfarenhetsbank och du få möjlighet att praktiskt träna med dina kollegor.

Du arbetar med par och/eller familjer mellan kurstillfällena. Du har möjlighet att erbjuda par- eller familjeterapi under utbildning på Gestaltakademins hemsida. Handledning sker kontinuerligt i grupp vid kurstillfällen.

Under utbildningen för du regelbundet dagboksanteckningar från kursveckorna samt terapireferat som underlag till uppsatsen.

Modulerna leds av två kurslärare och inbjuden gästlärare.
Kursen innehåller bl.a. ”Beyond the nuclear family”, psykisk ohälsa i familjen, sexualitet/intimitet, våld i nära relationer, kommunikation, anknytningsteori, genogram m.m.

Certifieringskriterier för Par- och familjeterapeut på gestaltisk grund
– aktivt delta på modulerna
– aktivt delta på grupphandledningen
– arbetat praktiskt med 1–3 par/familjer under utbildningen (minimum av 15 timmars terapi)
– skriva en uppsats om 2 500 ord
– muntlig evaluering under modul 5

Kursdatum
Modulerna är fredag morgon till söndag eftermiddag
13-15 november 2020
12-14 februari 2021
19-21 mars
7-9 maj
2-4 juli

Kostnad
Kursavgift
50 000 SEK exkl moms (inkl. handledning)

Utbildningsplats
Kurslokal i centrala Stockholm.
Kursen sker i externat och pågår dagtid

Antal deltagare
8-16 deltagare

Anmälan
Anmälan sker direkt till kursledarna.
Antagning sker via intervju och anmälan stängs senast den 1 oktober 2020.

Kursledare
Pia Marie Keanius och Mia Rotberg