Organisationsprogrammet

Diplomerad Gestaltpraktiker i Organisation, 3 år

En utbildning för dig som vill stödja och leda processer i organisationer för att nå bästa resultat – både för människan och verksamheten. Du kanske redan har metoder och verktyg, men vet att det inte räcker för att nå hållbara resultat. Metoderna behöver gå hand i hand med vem du är, organisationens unika förutsättningar, dina och organisationens värderingar. Då blir du autentisk och kan möta människor och organisationen där de är på ett relevant sätt. Så blir det du gör verksamt på riktigt!

Syfte och målgrupp
Programmet är en kvalificerad och upplevelsebaserad vidareutbildning som syftar till att ge dig som arbetar med utveckling i organisationer en gedigen grund att stå på. I utbildningen integreras teori, praktiska färdigheter och personlig utveckling till en helhet. Den ger dig gedigen och användbar kunskap kring hur du får djup och hållbarhet i ditt vardagsarbete oavsett om du är chef eller ledare, intern- eller externkonsult, projektledare eller utbildare. Du får praktiska verktyg och en välgrundad teoretisk bas som du hela tiden sätter i relation till den du är och de du möter.

Gestaltakademins organisationsprogram har bedrivits sedan 1986. Idag är den unik i ett internationellt perspektiv både vad gäller praktisk träning och fokus på självmedvetenhet. Utbildningen vilar på gestaltgrund och en existentiell människosyn.


Susanne Markovska från Mgruppen berättar om varför gestaltutbildade konsulter är attraktiva på marknaden. 

Innehåll
År 1 har fokus på din egen personliga utveckling och förmågan att leda dig själv för att kunna leda andra utifrån den du är samt att kunna använda dig själv som instrument på ett medvetet sätt i dina uppdrag.
År 2 bygger vidare med fokus på utveckling och träning i att praktiskt arbeta med gestaltteori och -metod som grund i mötet med enskilda individer och arbetsgrupper.
År 3 har fokus på organisationsperspektiv; att förstå organisationer som helhet samt att kunna leda och stödja utvecklings- och förändringsprocesser.

Behörighet
Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv, Praktisk förändringsledning eller annat som Gestaltakademin anser motsvarande
• Relevant yrkesanknytning
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska
• Har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS (dispens är möjlig)

Kursdatum och utbildningsort
• Sex kurstillfällen per läsår (Preliminära kursveckor år 2023 är v04, 11, 21, 35, 43 och 49).
• Lärgrupper mellan kursveckorna, inkl terapeutledda dagar samt 2 teoridagar under år 1
• Handledningstillfällen, i mindre grupp mellan varje kursmodul, ca ½ dag/tillfälle, totalt 15 h under år 2-3
• Individuell utveckling genom gestaltterapi fördelat under året, år 1-3 (20 h år 1, 25 h/år år 2 och 3)

Utbildningen är krävande både personligt och tidsmässigt. Som regel genomför man utbildningen vid sidan av sitt ordinarie arbete. Under år 2 och 3 sker praktisk träning i uppdrag inom och utanför deltagarnas organisationer.

Internat
Utbildningen genomförs i internatform på Södertuna slott. Det innebär att alla deltagare bor och äter sina måltider där. Du betalar ditt boende direkt till Södertuna och deras avbokningsregler gäller för den kostnaden.

Det upplevelsebaserade blir unikt och mycket svårslaget som pedagogisk metodik för att skapa ett lärande för livet. Tillsammans med den teoretiska delen gör det att det blir en integrering i dig själv som skapar en medvetenhet, kunskap och förståelse där jag kan använda hela mitt jag som ett unikt verktyg i mitt utövande av ledarskap.

/Annica de Jong

Läs hela intervjun med Annica

Ansökan

Nästa programstart sker i januari 2023. Ansökningsperioden öppnar inom kort. Vill du bli kontaktad när ansökningsperioden startar? Mejla oss!

Förutom ifyllt formulär ska följande handlingar bifogas formuläret alternativt skickas till info@gestaltakademin.se.

1. Personligt Intervjuunderlag ansökan ht-21 (svar på fråga 1-10 i länkad fil)
2. CV med foto

Antagningsprocess
Är du behörig att söka och lämnat in en komplett ansökan kallas du till intervju i samband med mottagen ansökan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ev. referenser från tidigare utbildningar tillsammans med en personlig intervju är därför avgörande vid antagningen.
Antagningsbesked lämnas i nära anslutning till intervjutillfället. Först när du tackat ja till den erbjudna plats är den bindande. 

Kursavgift 21/22
68 000 SEK + 1 000 inkl. moms per läsår (privatbetalande)
78 500 SEK + 1 000 exkl. moms per läsår (företagsbetalande)

Tillkommande kostnader
– Kost och logi (995:- exkl moms helpension dubbelrum, 1595:- helpension enkelrum per dygn)
– Egenterapi/läsår (20 tim för år 1, 25 tim/läsår för år 2-3)
– Handledning (totalt 15 tim år 2 och 3), lärgruppsträffar (5 tillfällen år 1)
– Litteratur

Delbetalning
Vi har ett samarbete med HumanFinans som ger dig som privatperson möjlighet att ta ett räntefritt utbildningslån och på så sätt dela upp din betalning av kursavgiften på tex 6-12 månader. Läs mer och ansök via HumanFinans.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@gestaltakademin.se eller 08-10 81 71 (telefontider: mån-tors 9-12)

Med reservation för ändringar.