Kursledare, gästlärare och inspiratörer

Kursledare
Greta Rask har i drygt 30 år varit nyfiken på vilka mekanismer som frigör kreativitet, mod och förändringskraft i organisationer. Hon ser den hierarkiska organisationens begränsningar och vill stödja de framtidsaktivister som har mod och kraft att utmana och skaka om det rådande paradigmet. (Se hennes blogg om framtidens organisationer). Greta känner sig hemma lite överallt, har bott och arbetat i Indien, Frankrike, Tanzania, England, Italien, Spanien och USA och pratar flera språk. Hennes Gestaltkompetens har hon tillägnat sig på Gestaltakademin i Skandinavien, på the Gestalt Institute of London och the Gestalt Institute of Cleveland. Greta arbetar idag som Gestaltpraktiker i organisation och Gestaltterapeut, och har skrivit böcker om förändringskraft och hur vi kan skapa meningsfulla möten över traditionella gränser. Hon filar just nu på en bok om hur team kan stärka sina samarbetsmuskler.

Bodil Björnberg har sin bakgrund i tekniken. Uppvuxen med en mekanisk verkstad i källaren där hon redan som 15-åring jobbade extra. En civilingenjörsexamen ledde vidare till jobb inom produkt och IT-utveckling som utvecklare, testare, projektledare och chef. 2005 började organisationen hon då tillhörde att jobba med agila metoder, och efter några år gick hon in i rollen som agil coach. För att bättre kunna stötta andra tog Bodil själv stöd i Gestalt och utbildade sig till Gestaltpraktiker. Idag jobbar hon i organisationer som vill förändra sitt arbetssätt med agila förtecken, oftast utifrån IT-perspektivet. Rollnamnen varierar, men det handlar alltid om att stå stadigt mitt i förändringens storm och hjälpa människor att själva finna sin väg. Bodil är en uppskattad föreläsare på konferenser och kurser inom ledarskap, förändring och agila metoder. 

Inspiratörer (videoträffar)
James Priest, en av grundarna till Sociocracy 3.0 som erbjuder transformativa metoder för individer, team och organisationer som vill arbeta agilt och hållbart. James is committed to help us create organisations that we’d love to be a part of.

Jonna Bornemark, Docent i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola och författare till bl a Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (2018). Med renässansfilosofin som utgångspunkt kritiserar hon system som ensidigt bygger på målstyrning, detaljgranskning och kontroll – system som tar fram pedanten inom oss och som leder till etisk stress – i stället för system som främjar tillit och professionell handlingsfrihet.“Det mellanmänskliga är levande, rörligt och omgärdat av sådant vi inte vet”.

Mette Sandahl, expert på teamutveckling och medförfattare till Teams in the Spotlight (2019). Om förflyttningen från en individ- till en teamorienterad organisation.

Kalle Persson, produktchef Volvo Car Mobility & Anna Sandström, Agil Coach. Kalle valde att bygga organisationen på  självorganiserande och självstyrande principer och Anna stöttar med bland annat metoder från Sociocracy 3.0. De har erfarenheter av hur det blir i verkligheten i gränssnittet mellan våra gamla strukturer och det nya som vill ta form.

Gästlärare (en heldag med varje gästlärare)
Pontus Holmgren, leg Psykolog, skådespelare och spelledare i Teater X, med-grundare av Gro och katalysator i Ekskäret Klustret. Tillsammans med Pontus arbetar vi  i ett reflekterande och upplevelsebaserat lab-format där vi på ett lekfullt, utforskande sätt tillsammans undersöker kopplingar mellan improvisation och begrepp som ledarskap/följarskap, planering/framväxande, självorganisering, självledarskap, frigörande strukturer, tillit, kreativitet, innovation, mod och komplexitet. 

Pia Fredriksson Tidigare programansvarig för Gestaltakademins organisationsutbildning och organisationskonsult med lång erfarenhet från många olika uppdrag i alla typer av verksamheter och som verkat i ett flertal nätverk/ konsultföretag. Under dagen kommer vi att utforska makt ur olika perspektiv och öka medvetenheten om hur vi genom att kategorisera skapar föreställningar som hindrar oss att ta vara på människors fulla kapacitet. 

Jojo Tuulikki Oinonen Gestaltterapeut med en vision om att sätta skammen på kartan. Skammen är kopplad till vår sårbarhet, när vi undviker den ger vi den makt och förhindrar därmed innovation, personligt mod och goda relationer. Tillsammans med Jojo får vi med varmhjärtad humor utforska skammen som funktion och känsla, det som får oss att vilja försvinna, förminska oss själva eller attackera varandra.