Existentiella samtal

Vidareutbildning i samarbete med Ann Lagerström.

Om utbildningen

Livet ställer frågor – om relationer och livets mening, om jobbet och om döden. I de existentiella samtalen kan vi utforska både vardagens dilemman och livets djupaste frågor.

Utbildningen ger dig en introduktion till den existentiella filosofin, psykologin, människosynen, samtalsmetodiken och erfarenhet av vägledningens praktik. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna föra existentiella samtal inspirerade av filosofi, där perspektivet kan växla mellan vad det är att vara människa i synnerhet (jag och mitt liv) och i allmänhet (mänsklighetens perspektiv). Utbildningen består av nio kursdagar, övningsklienter och handledning.

Utbildningen vänder sig till dig som

– Har utbildning och/eller yrkeserfarenhet av att sitta i samtal och vill komplettera din nuvarande praktik. Du behöver inte ha några förkunskaper i filosofi.

Kursledare

Ann Lagerström. Fil. mag i praktisk kunskap, existentiell samtalsledare och vägledare, filosofisk praktiker, senior ledarskapskonsult, författare och föreläsare.

Länk till utbildningen på Ann Lagerströms webbplats.

Handledare/föreläsare

Cina Friberg Frank. Gestaltterapeut, existentiell samtalsledare och vägledare, somatic experiencing practitioner, handledare.

Datum

 • 3–4 oktober – Existentiell filosofi och människosyn
 • 7–8 november – Existentiell filosofi och människosyn, forts.
 • 5–6 december – Existentiell samtalsmetodik och praktik
 • 16 januari – Handledning och fördjupning
 • 13 februari – Handledning och fördjupning
 • 13 mars – Examen och inspiration

Innehåll och upplägg

Under utbildningen kommer du att få en grundläggande orientering i existentiell filosofi, existentiell människosyn och existentiell samtalsmetodik.

 • I den första delen av utbildningen praktiserar du dina nya kunskaper på dig själv och ditt eget liv.
 • I den andra delen introduceras metodiken och hur den kan integreras i din nuvarande praktik.
 • I den tredje och avslutande delen prövar du dina nya kunskaper tillsammans med två övningsklienter under handledning.

Du kommer att skriva två texter under utbildningen. Den ena utifrån det existentiella perspektivet i relation till dig själv och den andra utifrån din roll som existentiell samtalsledare/vägledare.

Mer ur innehållet:

 • Existentiell människosyn
 • Filosofins historia, introduktion
 • Existentiell filosofi
 • Existentiell psykologi
 • Existentiellt perspektiv som komplement. Att jobba integrativt.
 • Fenomenologisk samtalsmetodik
 • Praktik, 2 klienter
 • Handledning
 • Litteraturstudier

Pris

19 500:- exkl moms

Sista anmälningsdag

20 september. Kursen har ett begränsat antal deltagare.

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakta kursledare Ann Lagerström.

Anmälan

I din anmälan behöver du uppge dina kontaktuppgifter (inklusive faktureringsadress), din yrkestitel samt en kort beskrivning av din utbildning/erfarenhet av att sitta i samtal.

Anmäl dig här