Co-creation – skapa goda sammanhang och resultat


Hur får du jobbet gjort? Med en stabil grund att stå på kan du bättre hantera arbetslivets komplexitet. När du förstår hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig finns goda förutsättningar för ett effektivt samskapande.

Utbildningen är unik då den ger dig en stabil grund att stå på för att på ett bättre sätt hantera komplexitet i arbetslivet. Genom att förstå hur du påverkar andra och andra påverkar dig kan ett samskapande (co-creation) ske som bidrar till hållbarare och effektivare verksamhet.

Utbildningen vänder sig till dig som 
– vill utveckla din förmåga att se och förstå komplexitet samt bidra till handlingsinriktade, välfungerande organisationer där jobbet blir väl gjort och människor mår bra.
– har egen erfarenhet av arbete i/med organisationer som chef, ledare eller intern/externkonsult.

Syfte och mål 
Utbildningen syftar till en ökad medvetenhet om samspelet mellan individ, grupp, organisation och samhälle, samt hur den medvetenheten kan bidra till hållbara och effektiva verksamheter.

Målet är att öka deltagarnas kunskap om hur de i sina yrkesroller bättre kan förstå helheten i olika situation. Denna förståelse bidrar i sin tur till kreativitet, utveckling och välfungerande processer. Deltagaren utvecklar även förmågan att använda sig själv i samskapande med andra för att åstadkomma dessa processer.

Innehåll och upplägg
Utbildningen utgår från deltagarnas yrkesroller och behov. Vi riktar uppmärksamheten mot både uppgiften, sammanhanget och var och ens personliga utveckling. Deltagarna använder sig av egna och andras arbetssituationer för att reflektera och belysa olika handlingsalternativ. Vi utforskar hur meningsskapande förhållningssätt och teorier kan tillämpas på de olika systemnivåerna individ, grupp och organisation.

Under utbildningen får du konkreta upplevelser och insikter så att du kan
• samskapa konstruktivt för att uppnå verklig förändring och utveckling
• tillvarata skiftande perspektiv och komplexitet inom grupper och organisationer
• hantera paradoxer och dilemman som uppstår i din och andras organisationer
• öka din personliga utveckling och därigenom bli medveten om din del i helheten samt i relation med andra

Utgångspunkt 
Utbildningen utgår både från ett humanistiskt och ett pragmatiskt perspektiv samt bygger på ett systemteoretiskt synsätt vilket innebär att vi lägger fokus på hur olika delar av organisationer och grupper samverkar snarare än hur varje enskild del eller individ lyckas med sitt uppdrag.

Vi arbetar utifrån gestaltmetodik (gestalt = meningsfull helhet) som tar sin utgångspunkt i gestaltpsykologi, existentialism och medveten närvaro.

Kursdatum  
under planering

Utbildningsplats 
Ekskäret i Stockholms skärgård. Platsen har vi valt noga utifrån hur Ekskäret är en miljö som inspirerar och är skapat utifrån värderingar vi delar kring ledarskap, personlig utveckling och samhällsförändring. www.ekskaret.nu

Antalet deltagare
10-16 deltagare

Kursledare/lärare
Ansvarig för utbildningen är Ylva Nordlin, utbildad på Organisationsprogrammet på Gestaltakademin och har gedigen erfarenhet av organisations- och ledarutveckling inom såväl näringslivet, offentlig sektor som idéburna organisationer. Gästlärare kan komma att bidra under enstaka moduler.

Kostnad 2019
Kursavgift:
59 500 SEK exkl. moms

Kostnad för kost och logi på internat tillkommer.

Mer information
Utbildningen ger behörighet att söka in till Organisationsprogrammet.

Vill du veta mer om programmet kontakta Ylva Nordling på ylva.nordling@gmail.com eller fyll i formuläret nedan. 

    Vi på kontoret når du via växelnumret 08-10 81 71 (mån - ons kl 9.00 - 12.00) eller genom att fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Vår ambition är att du ska få svar inom 48 timmar.
    På torsdagar och fredagar är kontoret stängt. 

    Vi jobbar alla deltid så svarar vi inte när du ringer lämna gärna ett meddelande så återkommer vi.