Behörighetsgrundande kurs

För organisationsprogrammet, 10 dagar

I en allt mer komplex verklighet ställs höga krav på dig som chef att kunna hantera många olika roller och att ta ställning till ditt eget förhållningssätt i vitt skilda frågor. Det talas ofta om att det är en viss uppsättning personliga egenskaper som leder till gott ledarskap. Vi har sett att det inte förhåller sig så. Ledarskapet sker alltid i relation till andra. Hur det utövas är starkt beroende av sitt sammanhang och de förväntningar som finns i organisationskulturen. Med det perspektivet är det vad som sker – eller inte sker – som är intressant för att kunna ta kommandot i sin professionella roll. Detta i motsats till att enbart titta på individens egenskaper.

Utbildningen vänder sig till dig som vill
– uppmärksamma dig som individ, vad som präglat dig och hur det påverkar dig idag 
– öka förståelsen för egna styrkor och utvecklingsområden 
– undersöka dina relationer – för att kunna göra medvetna val i samspelet mellan dig och andra 
– få ökad kunskap om kommunikation, kulturens betydelse för ledarskapet och hur grupper utvecklas 
– utforska gestaltteori och existentialistisk filosofi

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dig själv och ditt ledarskap, och som vill gå organisationsprogrammet. Under kursen kommer du reflektera kring hur det är att vara människa och ledare. Du har säkert redan lärt dig både metoder och verktyg, men märker att det kanske inte alltid räcker. Det du gör behöver gå hand i hand med den du är, dina värderingar och den omvärld du verkar i. Ökad förståelse för dig själv i mötet med andra skapar bättre resultat för så väl dig som din verksamhet.

Syfte och mål
Syftet är att ge deltagarna fördjupad personlig och professionell utveckling med utgångspunkt från uppdraget som chef och ledare. Vi arbetar med viktiga begrepp som dialog, möten och kommunikation, förståelse för kulturens betydelse och hur grupper utvecklas samt ansvar och gränser. Kursen ger också behörighet att söka vidare till Gestaltakademins längre utbildning Organisationsprogrammet.

Innehåll och upplägg
Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Man arbetar till exempel med kommunikation, polariteter, ansvar, val och gränser.
Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga utveckling
Det är fokus på det egna ledarskapet i relation till förväntningar i form av värderingar och normer på ledarskapet. Du tränas i att leda förändring och egen utveckling.
Kursledarna utgår bland annat från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.

Ledarna är utbildade vid Gestaltakademin och ackrediterade av EAGT och utgår bland annat från gestaltpsykologi, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod

Kursdatum 2019
6 – 10 november samt
27 november – 1 december

Kostnad
Kursavgift 19/20
Företagsbetalande: 31 500 kr exkl moms

Kursen genomförs som externat i Stockholm.

Antal deltagare
6-12 personer

Ledare
Pia Svorono och Lena Söderlind. Båda ledarna är diplomerade och auktoriserade gestaltterapeuter, utbildade vid Gestaltakademin i Skandinavien. De har båda lång erfarenhet av arbete med människor både i grupp och i individualterapi.

Mer information
Kontakta ledarna direkt Lena Söderlind, 0731-56 14 14 eller Pia Svorono, 0709-429 276 för frågor om innehållet eller Monica Hagbok på telefon: 08-10 81 71 eller per mail: monica.hagbok@gestaltakademin.se för frågor om praktikaliteter.

Avbokningsregler
Sökande kontaktas av kursledare för samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 2 veckor efter kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften. 

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Ansökan

Sista ansökan 23 oktober

Gestaltakademin tillämpar dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift på 150 kronor vid betalning efter förfallodatum. Efter 2:a påminnelsen går ärendet vidare till inkasso. Vid för få deltagare förbehåller sig Gestaltakademin rätten att ställa in utbildningen och återbetalar erlagd avgift.

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Fakturaadress, om annan än ovan

Referens/Kostnadsställe

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Personnummer(obligatoriskt)

Yrkesroll

Företag/Organisation

Kort beskrivning av dig själv, varför du vill gå kursen samt dina eventuella erfarenheter av gestaltmetodiken.

Rangordna önskad samtalstid med 1 och 2:
21 oktober 14.00 - 20.00:
22 oktober 10.00 - 15.00:

Jag godkänner att Gestaltakademin behandlar mina personuppgifter enligt GDPR och Gestaltakademins integritetspolicy

Jag vill ta del av Gestaltakademins nyheter och erbjudanden per mail.