Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv

Vill du utvecklas som människa och därmed få ut mer av ditt liv? Vill du utveckla och utmana dina relationer, såväl personligt som professionellt?

På en grundkurs i personlig utveckling får du möjlighet att med olika gestaltiska metoder och teorier öka din självkännedom i en mindre grupp som träffas under en längre period. Du får möjlighet att i ett tryggt sammanhang utmana dig själv och därmed öka din egen trygghet.

Utbildningen vänder sig till dig som
– vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill.
– vill arbeta upplevelsebaserat och få en teoretisk anknytning.
– tillsammans med andra i grupp under en längre period vill reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen.

Syfte och mål
Syftet är att ge deltagarna möjlighet till fördjupad personlig utveckling i grupp. Kursen ger även behörighet att söka vidare till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet.

Innehåll och upplägg
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Man jobbar till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikation, polariteter, ansvar, val och gränser.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga utveckling.
• Kursledarna utgår bland annat från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Ledarna är utbildade vid Gestaltinstitut ackrediterade av EAGT.


Kurser 2019/2020

Gk39

Pia Svorono, kursledare

framflyttad start
2 – 5 oktober
6 – 9 november
27 – 30 november
11 – 14 december
Utbildningsplats: Bogesunds Slottsvandrarhem (Vaxholm)
Kursledare: Lena Söderlind och Pia Svorono

Mer information och ansökan

Ansökningsformulär (sök kursen senast 1 september)
Kursbeskrivning
Kontaktuppgifter:
Lena Söderlind, Lce.soderlind@gmail.com, 0731-56 14 14
Pia Svorono, piasvorono@hotmail.com, 0709-429 276

Gk40

Stina Stemme, kursledare

10 – 13 oktober
21 – 24 november
16 – 19 januari
20 – 23 februari
Utbildningsplats: Bogesund Slottsvandrarhem (Vaxholm)
Kursledare: Stina Stemme och Ulf Klingvall

Mer information och ansökan

Ansökningsformulär (sök kursen senast 1 september)

Kursbeskrivning

Kontaktuppgifter:
Stina Stemme, stina.stemme@stemme.se, 076-228 3443
Ulf Klingvall, u.klingvall@telia.com, 070-642 18 30

Gk41

Birgitta Lindgren, kursledare

8 – 11 januari
12 – 15 februari
18 – 21 mars
22 – 25 april
Utbildningsplats: Bogesunds Slottsvandrarhem (Vaxholm)
Kursledare: Birgitta Lindgren och Per Vestberg


Mer information och ansökan

Ansökningsformulär (sök kursen senast 1 december)
Kursbeskrivning
Kontaktuppgifter:
Birgitta Lindgren, birgitta.lindgren@gestaltdialog.se, 0707-35 45 25
Per Vestberg, per.vestberg@mac.com, 070-659 89 03

Gk42

Helena Mering, kursledare

23 – 26 januari
27 februari – 1 mars
26 – 19 mars
23 – 26 april
Utbildningsplats: Kuggaviksgården (Åsa)
Kursledare: Helena Mering och Ulf Klingvall


Mer information och ansökan

Ansökningsformulär (sök kursen senast 1 december)
Kursbeskrivning
Kontaktuppgifter:
Helena Mering, meringhelena@gmail.com, 0708-407 827
Ulf Klingvall, u.klingvall@telia.com, 070-642 18 30

Gk43

Lena Söderlind, kursledare

Kursen är 4 tillfällen med 4 dagar varje gång fördelade under mars, april, maj och juni. Datum kommer inom kort. Anmälan öppnar när datumen är satta.

Utbildningsplats: Externat i centrala Stockholm. Deltagaren står själv för måltider och ev övernattning.
Kursledare: Lena Söderlind och Ulrika Hagbarth

Mer information och ansökan

Anmälan öppnar när datumen är satta.
Kursbeksrivning
Kontaktuppgifter:
Lena Söderlind, Lce.soderlind@gmail.com, 0731-56 14 14
Ulrika Hagbarth,
ulrika.hagbarth@gmail.com, 070-170 1444

Kostnad
Kursavgift 19/20
Privatbetalande: 18 350 kr inkl moms
Företagsbetalande: 31 500 kr exkl moms

Kostnad för kost och logi tillkommer med mellan 2 500 kr och 3 000 kr/kurstillfälle. Dag 1 startar vid lunch och dag 4 avslutas vid lunch. Det kan förekomma kvällspass.

Vi har ett samarbete med HumanFinans som ger dig som privatperson möjlighet att ta ett räntefritt utbildningslån och på så sätt fördela kostnaden över året. Vi erbjuder också en delbetalningsmöjlighet mot en administrativ avgift.

Antal deltagare
6-12 personer

Avbokningsregler
Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 2 veckor efter kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften.

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Mer information
Kontakta gärna respektive kursledare för information om själva utbildningen. Kontaktuppgifter finns under respektive kurs. Kontakta Monica Hagbok för praktiska frågor.
E-post monica.hagbok@gestaltakademin.se och telefonnummer 08-10 81 71.