Personlig utveckling – innehåll och upplägg, GK58

Att delta i en grupp ger dig unika möjligheter till personlig utveckling. I gruppen skapas den trygghet som ligger till grund för ditt utforskande och gruppen finns både som stöd och spegling. Vi påverkas och påverkar varandra hela tiden och i vår kurs utforskar vi hur det går till.

Vi hjälps åt att öka förmågan till medvetenhet om oss själva och samspelet med andra. Medvetenheten ökar vår förmåga att göra medvetna val och ta ansvar för dem, något som är viktigt både privat och professionellt.

Vi hjälper varandra till nya insikter och du är bland människor som också har en längtan efter förändring och vill utforska sina tankar, känslor och sitt beteende.

Syfte och mål
• Grundkursens syfte är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund.
• Grundkursen ger behörighet att söka vidare för att bli Dipl Gestaltterapeut och Dipl Gestaltpraktiker i Organisation.

  • Kursledarna utgår ifrån gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod
  • Tryggheten i gruppen ligger till grund för den enskildes personliga utveckling
  • Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar vi bl.a. med awareness, kreativa uttryckssätt, kroppsmedvetenhet, kommunikation, polariteter, val och ansvar
  • Ledarna är utbildade vid Gestaltakademin, ackrediterat av EAGT

Kursdatum:
3–6 februari, 10–13 mars, 31 mars– 3 april samt 21–24 april 2023

Utbildningsplats:
Centralt i Stockholm. Var och en hanterar sin egen kost och logi.

Kursledare:

Pia Svorono
Diplomerad och auktoriserad gestaltterapeut. Mottagning för individer, par och grupper. Flera års erfarenhet från behandlingshem med barn och ungdomar. Under många år professionellt verksam som operasångerska. Studerar för närvarande Somatic Experiencing (fokus på kropp och traumabearbetning). Är också pedagogisk ledare på Gestaltakademins terapeutprogram.

Mobilnr: 0709-42 92 76, E-post: piasvorono@hotmail.com

Lena Söderlind
Diplomerad och auktoriserad gestaltterapeut. Mottagning för individer, par, grupper och handledning. Vidareutbildad i sorgebearbetning. Steg 1 i psykoterapi med inriktning KBT och affektfokuserad terapi. Leg. lärare och skolledare med många års erfarenhet.

Mobilnr: 0731-56 14 14, E-post: Lce.soderlind@gmail.com

Kostnad
Kursavgift 22/23
Privatbetalande: 19 650 kr inkl moms
Företagsbetalande: 33 750 kr exkl moms

Antal deltagare
8-12 personer

Avbokningsregler
Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 2 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften.

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Mer information
Kontakta gärna oss kursledare för information om själva utbildningen.

Sista ansökan: 15 januari 2023

Jag vill söka kursen

I ansökningsmailet ska du skriva ditt namn, ditt personnummer, adress och telefonnummer samt en kort beskrivning av dig själv och varför du vill gå kursen. Kursledare tar kontakt med dig för att boka tid för intervju.