Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv, Gk57

Vill du utvecklas som människa och därmed få ut mer av ditt liv? Vill du utveckla och utmana dina relationer, såväl personligt som professionellt?

Här får du möjlighet att med olika gestaltiska metoder och teorier öka din självkännedom i en mindre grupp som träffas under en längre period. Du får möjlighet att i ett tryggt sammanhang utmana dig själv och därmed öka din egen trygghet.

Kursen vänder sig till dig som

– vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill.
– vill arbeta upplevelsebaserat och få en teoretisk anknytning.
– tillsammans med andra i grupp under en längre period vill reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen.

Syfte och mål

Syftet är att ge deltagarna möjlighet till fördjupad personlig utveckling i grupp.

Innehåll och upplägg

• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Man jobbar till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikation, polariteter, ansvar, val och gränser.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga utveckling.
• Kursledarna utgår bland annat från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.

Kursdatum

15–18 september, 27–30 oktober, 1–4 december 2022 samt 12–15 januari 2023

Utbildningsplats

I natursköna Näsåker vid Ångermanälvens strand. Det 200 år gamla huset är stort och rymligt och har alla bekvämligheter. Vackra promenadvägar och vedeldad bastu. Boendet är gratis och vi delar på matkostnaderna.

Kursledare

Helena Mering är diplomerad gestaltterapeut, utbildad vid Gestaltakademin i Skandinavien. Bördig från Hälsingland och verksam som terapeut i Göteborg. Bakgrund inom musik och teater. 
Arbetar med individuell terapi, par och grupper.
Fredrika Sandell är diplomerad gestaltterapeut vid GIS International i Danmark. Hon arbetar i Stockholm med individuell terapi, par och grupper samt handleder individer och grupper. Hon är sedan flera år tillbaka verksam i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar. Bakgrund som chef inom privata näringslivet.

Avgift 2022/2023

Privatbetalande: 19 650 kr inkl moms.
Företagsbetalande: 33 750 kr exkl moms.

Antal deltagare

8-12 personer.

Avbokningsregler

Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 2 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften. Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Intresseanmälan

Intresseanmälan och ansökan sker direkt till Helena Mering eller Fredrika Sandell. I ansökningen skriver du ditt namn, ditt personnummer, adress och telefonnummer samt en kort beskrivning av dig själv och varför du vill gå kursen. Kursledare tar kontakt med dig för att boka tid för intervju.

Sista ansökningsdag

1 september