Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv, Gk42

Helena Mering berättar vad gestaltterapin betytt för henne.

Du som önskar utveckling, förändring eller som bara vill ge dig tid att stanna upp och reflektera över dig själv, ditt liv, dina relationer och som önskar göra det tillsammans med andra.

Utbildningen vänder sig till Dig som
• Vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill.
• Vill arbeta upplevelsebaserat men även få en teoretisk anknytning till praktiken.

Syfte och mål
• Grundkursens syfte är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund.
• Kursen ger behörighet att söka vidare till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet. För Terapeutprogrammet krävs även genomförd Fördjupad Personlig utveckling.

Innehåll och upplägg
• Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt.
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar man till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polariteter, ansvar, val och gränser.
• Grundkursens inriktning och profil påverkas av ledarens kunskaper och personlighet – samt av gruppens sammansättning. Grundkurserna leds av erfarna gestaltterapeuter.

Kursdatum och utbildningsort
Framflyttad start
27 februari – 1 mars
26 – 29 mars
23 – 26 april
14 – 17 maj

Vi startar med lunch på torsdagen och avslutar efter lunch på söndagen.

Plats: Kuggaviksgården i Åsa söder om Göteborg

Kursledare

Ulf Klingvall är socionom och gestaltterapeut sedan 25 år, träffar par, individer och grupper. Han är lärare på Gestaltakademins utbildningar. Ulf är utbildad inom sexologi, coaching, grupp, handledning och har gått en treårig traumautbildning.
E-post: u.klingvall@telia.com
Mobil: 070-642 18 30


Helena Mering tog diplom som gestaltterapeut 2017 och har sedan dess arbetat som terapeut, handledare och hållit kurser och workshopar.  Hon har en 25-årig bakgrund inom musikteater. 
E-post: meringhelena@gmail.com
Mobil: 0708-407 827

Medlemmar i SAG, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter.

Ansökan

Vi tar emot ansökningar löpande!

Privatbetalande: 18 350 kr inkl moms
Företagsbetalande: 31 500 kr exkl moms

Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande.

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Gestaltakademin tillämpar dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift på 150 kronor vid betalning efter förfallodatum. Efter 2:a påminnelsen går ärendet vidare till inkasso. Vid för få deltagare förbehåller sig Gestaltakademin rätten att ställa in utbildningen och återbetalar erlagd avgift.

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Betalningsalternativ
PrivatbetalandeFöretagsbetalande

Fakturaadress, om annan än ovan

Referens/Kostnadsställe

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Personnummer(obligatoriskt)

Yrkesroll

Företag/Organisation

Kort beskrivning av dig själv, varför du vill gå kursen samt dina eventuella erfarenheter av gestaltmetodiken.

Jag godkänner att Gestaltakademin behandlar mina personuppgifter enligt GDPR och Gestaltakademins integritetspolicy

Jag vill ta del av Gestaltakademins nyheter och erbjudanden per mail.