Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv, Gk55

I en grupp får du möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. Gruppen ger dig möjlighet att ge och ta emot spegling, stöd och utmaningar. Att hitta din väg i både privatlivet och arbetslivet innebär att det du väljer att göra är roligt och stimulerande. Första steget är att bli medveten om att du faktiskt kan påverka din situation och göra någonting åt den.

Gruppen blir en träningsarena där du har möjlighet att upptäcka dig själv och vad du vill. Du blir medveten om hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig. Under trygga former får du pröva nya vägar och annorlunda sätt att handla. Du är bland människor som också har en längtan efter förändring att utforska sina tankar, känslor och sitt beteende.

Syfte och mål

• Ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund.
• Ge behörighet att söka vidare för att bli Dipl Gestaltterapeut och Dipl Gestaltpraktiker i Organisation

Innehåll och upplägg

• Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt.
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Relationen till naturen finns med som en del av den upplevelsebaserade pedagogiken. Teoretiska begrepp som tas upp är bl a  awareness, figur, grund, kontaktgräns och fixerad gestalt

Kursdatum och utbildningsort:

20-23 oktober, 24-27 november 2022, 2-5 februari, 20-23 april 2023

Kursavgift 2022-23

Privatbetalande 19 650kr inkl moms

Företagsbetalande 33750 kr exkl moms

Kostnad för internat Bogesund kost och logi tillkommer  3680:- + moms/tillfälle

Sista ansökan: 12 september 2022 till romlin@gestaltterapeuter.se

I ansökningsmailet ska du skriva ditt namn, ditt personnummer, adress och telefonnummer samt en kort beskrivning av dig själv och varför du vill gå kursen. Kursledare tar kontakt med dig för att boka tid för intervju.

Avbokningsregler

Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 2 veckor efter kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften. Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Kursledare:

Åsa Forssén

MSc i Gestaltpsykoterapi. Egen mottagning för individer, par och handledning. Utbildad i imagoterapi (parterapi), mindfulness och kbt. Även verksam som samtalsterapeut på vårdcentral. Flera års erfarenhet från psykiatrin för både vuxna, barn och ungdom.

Telefon: 0733-79 19 37 Webbplats: www.gestaltterapi.nu

Ann-Sofie Romlin

MSc i Gestaltpsykoterapi, handledare och mindfulnessinstruktör. Mottagning för individer, par och grupper sedan 2001. Haft terapigrupper sedan 2012.

Telefon: 070-3930985 Webbplats: www.gestaltterapeuter.se