Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv, Gk43

Du som önskar utveckling, förändring eller som bara vill ge dig tid att stanna upp och reflektera över dig själv, ditt liv, dina relationer och som önskar göra det tillsammans med andra.

Utbildningen vänder sig till Dig som
• Vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill.
• Vill arbeta upplevelsebaserat men även få en teoretisk anknytning till praktiken.

Syfte och mål
• Grundkursens syfte är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund.
• Grundkursen ger behörighet att söka vidare för att bli Dipl Gestaltterapeut och Dipl Gestaltpraktiker i Organisation.

Innehåll och upplägg
• Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt.
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar man till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polariteter, ansvar, val och gränser.
• Grundkursens inriktning och profil påverkas av ledarens kunskaper och personlighet – samt av gruppens sammansättning. Grundkurserna leds av erfarna gestaltterapeuter utbildade vid Gestaltakademin.

Datum och utbildningsort
5 – 8 mars 2020
26 – 29 mars
23 – 26 april
7 – 10 maj
Start eftermiddag dag 1 och avslut till lunch sista dagen.

Ett informationsmöte för antagna deltagare genomförs den 26 februari.

Kursen genomförs som externat, i lokal på Götgatan 59, Stockholm. Deltagaren står själv för måltider och ev övernattning.

Kursledare

Ulrika Hagbarth är beteendevetare och diplomerad gestaltterapeut (MSc) med inriktning på existentiella frågor. Hon har egen mottagning för par och individer och tar även uppdrag inom coaching/handledning och grupputveckling. Ulrika har erfarenhet som projektledare, chef och internationell förhandlare inom miljöområdet. Tidigare UGL-handledare.
E-post: ulrika.hagbarth@gmail.com
Mobil: 070-170 1444


Lena Söderlind är dipl. gestaltterapeut och leg. lärare. Hon har också en gedigen erfarenhet som ledare, bl.a. som rektor på Fryshusets gymnasium. Lena har idag egen mottagning som terapeut och arbetar även med stöd till organisationer och ledare. Lena har en fördjupad utbildning i sorgbearbetning och en steg 1-utbildning i psykoterapi.
E-post: Lce.soderlind@gmail.com
Mobil: 0731-56 14 14

Medlemmar i SAG, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter.