Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv, Gk43

Du som önskar utveckling, förändring eller som bara vill ge dig tid att stanna upp och reflektera över dig själv, ditt liv, dina relationer och som önskar göra det tillsammans med andra.

Utbildningen vänder sig till Dig som
• Vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill.
• Vill arbeta upplevelsebaserat men även få en teoretisk anknytning till praktiken.

Syfte och mål
• Grundkursens syfte är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund.
• Grundkursen ger behörighet att söka vidare för att bli Dipl Gestaltterapeut och Dipl Gestaltpraktiker i Organisation.

Innehåll och upplägg
• Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt.
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar man till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polariteter, ansvar, val och gränser.
• Grundkursens inriktning och profil påverkas av ledarens kunskaper och personlighet – samt av gruppens sammansättning. Grundkurserna leds av erfarna gestaltterapeuter utbildade vid Gestaltakademin.

Datum och utbildningsort
5 – 8 mars 2020
26 – 29 mars
23 – 26 april
7 – 10 maj
Start eftermiddag dag 1 och avslut till lunch sista dagen.

Ett informationsmöte för antagna deltagare genomförs den 12 februari.

Kursen genomförs som externat. Dininsida, Stortorget 3, Stockholm. Deltagaren står själv för måltider och ev övernattning.

Kursledare

Ulrika Hagbarth är beteendevetare och diplomerad gestaltterapeut (MSc) med inriktning på existentiella frågor. Hon har egen mottagning för par och individer och tar även uppdrag inom coaching/handledning och grupputveckling. Ulrika har erfarenhet som projektledare, chef och internationell förhandlare inom miljöområdet. Tidigare UGL-handledare.
E-post: ulrika.hagbarth@gmail.com
Mobil: 070-170 1444


Lena Söderlind är dipl. gestaltterapeut och leg. lärare. Hon har också en gedigen erfarenhet som ledare, bl.a. som rektor på Fryshusets gymnasium. Lena har idag egen mottagning som terapeut och arbetar även med stöd till organisationer och ledare. Lena har en fördjupad utbildning i sorgbearbetning och en steg 1-utbildning i psykoterapi.
E-post: Lce.soderlind@gmail.com
Mobil: 0731-56 14 14

Medlemmar i SAG, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter.

Ansökan

Vi tar emot ansökningar löpande!

Privatbetalande: 18 350 kr inkl moms
Företagsbetalande: 31 500 kr exkl moms

Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 2 veckor efter kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften. Vid sjukdom styrkt med läkarintyg återbetalas den del av kursen som kvarstår.

Gestaltakademin tillämpar dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift på 150 kronor vid betalning efter förfallodatum. Efter 2:a påminnelsen går ärendet vidare till inkasso. Vid för få deltagare förbehåller sig Gestaltakademin rätten att ställa in utbildningen och återbetalar erlagd avgift.

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Betalningsalternativ
PrivatbetalandeFöretagsbetalande

Fakturaadress, om annan än ovan

Referens/Kostnadsställe

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Personnummer(obligatoriskt)

Yrkesroll

Företag/Organisation

Kort beskrivning av dig själv, varför du vill gå kursen samt dina eventuella erfarenheter av gestaltmetodiken.

Jag godkänner att Gestaltakademin behandlar mina personuppgifter enligt GDPR och Gestaltakademins integritetspolicy

Jag vill ta del av Gestaltakademins nyheter och erbjudanden per mail.