Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv

Vill du utvecklas som människa och därmed få ut mer av ditt liv? Vill du utveckla och utmana dina relationer, såväl personligt som professionellt?

På en grundkurs i personlig utveckling får du möjlighet att med olika gestaltiska metoder och teorier öka din självkännedom i en mindre grupp som träffas under en längre period. Du får möjlighet att i ett tryggt sammanhang utmana dig själv och därmed öka din egen trygghet.

Utbildningen vänder sig till dig som
– vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill.
– vill arbeta upplevelsebaserat och få en teoretisk anknytning.
– tillsammans med andra i grupp under en längre period vill reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen.

Syfte och mål
Syftet är att ge deltagarna möjlighet till fördjupad personlig utveckling i grupp. Kursen ger även behörighet att söka vidare till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet.

Personlig utveckling behöver bli mer talbart och accepterat. Begreppet terapi begränsar. Många tänker att det ska jag göra när jag mår dåligt istället för att tänka att det här gör jag för att lära känna och utveckla mig själv.
Läs hela intervjun med Radiopsykologen Lasse Övling

Innehåll och upplägg
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Man jobbar till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikation, polariteter, ansvar, val och gränser.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga utveckling.
• Kursledarna utgår bland annat från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Ledarna är utbildade vid Gestaltinstitut ackrediterade av EAGT.


Att kunna stanna upp för att nå känslan och låta den ta tid. Ibland sätta ord på känslan. Oftare kan jag i olika möten vara här och nu med sinnena, vilket leder till att jag mår bättre. Jag har fått ett annat förhållningssätt till mina medmänniskor, vilket innebär att jag väljer att lita på vad personer säger till mig. Jag försöker också vara mindre självkritisk.
/Kristina Törnström 

Stina Stemme och Ulf Klingvall berättar om vad du kan förvänta dig från en grundkurs.

Kurser 2020/2021

Gk45
Framflyttad start: 15 – 18 januari, 12 – 15 februari, 12-15 mars och 9-12 april
Utbildningsplats: Centralt Stockholm, var och en hanterar sin egen kost och logi
Kursledare: Lena Söderlind och Pia Svorono
Sista ansökan: 1 januari
Då starten är framflyttad till den 15-18 januari, pga rådande Coronaläge, kan vi ta emot nya anmälningar fram till den 1 januari. Det finns ett par vakanta platser så välkomna att höra av er.
Intresseanmälan och ansökan sker direkt till Pia Svorono
Vill du veta mer om kursen läs här

Gk49
25 – 28 mars, 15 – 18 april, 6 – 9 maj och 27 – 30 maj
Utbildningsplats: Centralt Stockholm, var och en hanterar sin egen kost och logi
Kursledare: Lena Söderlind och Ulrika Hagbarth
Sista ansökan: 1 februari
Intresseanmälan och ansökan sker direkt till Lena Söderlind eller Ulrika Hagbarth.
Vill du veta mer om kursen läs här

Kostnad
Kursavgift 20/21
Privatbetalande: 18 750 kr inkl moms
Företagsbetalande: 32 150 kr exkl moms

Kostnad för kost och logi tillkommer med ca 3 000 kr/kurstillfälle. Dag 1 startar vid lunch och dag 4 avslutas vid lunch. Det kan förekomma kvällspass.

Antal deltagare
6-12 personer

Avbokningsregler
Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 2 veckor efter kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften.

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Mer information
Kontakta gärna respektive kursledare för information om själva utbildningen.