Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv

Vill du utvecklas som människa och därmed få ut mer av ditt liv? Vill du utveckla och utmana dina relationer, såväl personligt som professionellt?

På en grundkurs i personlig utveckling får du möjlighet att med olika gestaltiska metoder och teorier öka din självkännedom i en mindre grupp som träffas under en längre period. Du får möjlighet att i ett tryggt sammanhang utmana dig själv och därmed öka din egen trygghet.

Utbildningen vänder sig till dig som
– vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill.
– vill arbeta upplevelsebaserat och få en teoretisk anknytning.
– tillsammans med andra i grupp under en längre period vill reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen.

Syfte och mål
Syftet är att ge deltagarna möjlighet till fördjupad personlig utveckling i grupp. Kursen ger även behörighet att söka vidare till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet.

Personlig utveckling behöver bli mer talbart och accepterat. Begreppet terapi begränsar. Många tänker att det ska jag göra när jag mår dåligt istället för att tänka att det här gör jag för att lära känna och utveckla mig själv.
Läs hela intervjun med Radiopsykologen Lasse Övling

Innehåll och upplägg
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Man jobbar till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikation, polariteter, ansvar, val och gränser.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga utveckling.
• Kursledarna utgår bland annat från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Ledarna är utbildade vid Gestaltinstitut ackrediterade av EAGT.


Att kunna stanna upp för att nå känslan och låta den ta tid. Ibland sätta ord på känslan. Oftare kan jag i olika möten vara här och nu med sinnena, vilket leder till att jag mår bättre. Jag har fått ett annat förhållningssätt till mina medmänniskor, vilket innebär att jag väljer att lita på vad personer säger till mig. Jag försöker också vara mindre självkritisk.
/Kristina Törnström 

Stina Stemme och Ulf Klingvall berättar om vad du kan förvänta dig från en grundkurs.

Kurser 2021/2022

Gk51
24-27 februari, 25-27 mars, 22-24 april och 2-5 juni 2022
Utbildningsplats: Internat Bogesund (1:a och 4:e kurstillfället), externat centralt i Stockholm (2:a och 3:e kurstillfället)
Kursledare: Ulf Klingvall och Stina Stemme
Intresseanmälan och ansökan sker direkt till Ulf Klingvall eller Stina Stemme.
Vill du veta mer om kursen läs här

Gk54
4-7 februari, 4-7 mars, 1-4 april och 6-9 maj 2022
Utbildningsplats: Centralt Stockholm, var och en hanterar sin egen kost och logi
Kursledare: Lena Söderlind och Pia Svorono
Intresseanmälan och ansökan sker direkt till Pia Svorono eller Lena Söderlind
Sista ansökan: 15 december
Vill du veta mer om kursen läs här

Pågående:

Gk52
15-18 oktober, 12-15 november, 3-6 december 2021 och 14-17 januari 2022
Utbildningsplats: Centralt Stockholm, var och en hanterar sin egen kost och logi
Kursledare: Lena Söderlind och Pia Svorono
Intresseanmälan och ansökan sker direkt till Pia Svorono eller Lena Söderlind
Sista ansökan: Fullbokad

Gk53
7-10 oktober, 9-12 december 2021, 17-20 februari och 31 mars-3 april 2022
Utbildningsplats: Bogesund
Kursledare: Ann-Sofie Romlin och Åsa Forssén
Intresseanmälan och ansökan sker direkt till Ann-Sofie Romlin
Sista ansökan: 13 september
Vill du veta mer om kursen läs här

Kostnad
Kursavgift 21/22
Privatbetalande: 19 650 kr inkl moms
Företagsbetalande: 33 750 kr exkl moms

Kostnad för kost och logi tillkommer med ca 5-6 000 kr/kurstillfälle.
Dag 1 startar vid lunch och dag 4 avslutas vid lunch. Det kan förekomma kvällspass.

Antal deltagare
8-12 personer

Avbokningsregler
Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 2 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften.

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Mer information
Kontakta gärna respektive kursledare för information om själva utbildningen.