Utbildningar

Vad är våra kurser bra för?

De är bra för dig som vill bottna i dig själv. Såväl i rent privata situationer och relationer, bara för din egen skull, som i professionella sammanhang, där du vill förstå hur du i kraft av dig som professionell person kan göra förändringar som består.

Som deltagare får du tillfälle att undersöka hur vanor och erfarenheter präglar dig idag. Genom övningar och samtal, fördjupningar och reflektioner kan du se hur andra påverkas av den du är och det du gör. På så vis kan man välja hur man hädanefter vill agera. En större medvetenhet kan hjälpa oss i relationer, och kan också hjälpa oss att bättre planera – som ledare. När du vet hur du påverkar andra kan du förbättra uppmärksamheten, kommunikationen och samarbetet.

Själv tycker jag att vi har de bästa utbildningar man kan tänka sig. Utbildningar som förändrar på riktigt och ger varaktig effekt.
/Helena Törnblom, verksamhetsledare

Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv, 16 dagar

Personlig utveckling i grupp är en av de starkaste sätten att arbeta med dig själv. Ge dig tid att reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen. Kursen ger behörighet till Organisations- och Terapeutprogrammen.
Läs mer …

Personligt ledarskap – grundkurs för ett mer medvetet ledarskap, 15 dagar

Under kursen kommer du utforska ledarskapet utifrån ett relationellt perspektiv – att ledarskapet alltid sker i relation och hur det utövas är starkt beroende av sitt sammanhang. Du får ökad förståelse för dina egna styrkor och utvecklingsområden. Kursen ger behörighet till Organisations- och Terapeutprogrammen.
Läs mer …

Co-creation – skapa goda sammanhang och resultat, 1 år

Utbildningen är unik då den ger dig en stabil grund att stå på för att på ett bättre sätt hantera komplexitet i arbetslivet. Genom att förstå hur du påverkar andra och andra påverkar dig kan ett samskapande (co-creation) ske som bidrar till hållbarare och effektivare verksamhet.
Läs mer …

Praktisk förändringsledning på gestaltgrund, 1 år

För dig som söker verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten. En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad!
Läs mer …

Certifierad Praktisk handledare, 13 dagar

Vidareutbildningen är i en experimentell interaktiv form där du får möjlighet att utveckla dina personliga verktyg och förhållningssätt i handlingsuppdrag. Vid avklarad utbildning kan du bli Certifierad Praktisk handledare mot bakgrund av gestaltpsykologi, utvecklingspsykologi, fält- och systemteori samt processlärande.
Läs mer …

Vidareutbildning i nervsystem, hjärna och anknytning, 9 dagar

Vidareutbildningen för diplomerad Gestaltterapeut eller Gestaltpraktiker eller motsvarande. Utbildningen utgår från den nya forskningen om hur hjärnan och vårt nervsystem hela tiden påverkar oss individuellt och i mötet med omvärlden. Fokus är på praktisk tillämpning.
Läs mer …

Vidareutbildning till Par- och familjeterapeut, 15 dagar

Vidareutbildningen för diplomerad Gestaltterapeut som är intresserade av att bredda och fördjupa din kompetens mot par och familjearbete. 
Läs mer …