Utbildningar

Grundläggande kurser

Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv, 16 dagar

Personlig utveckling i grupp är en av de starkaste sätten att arbeta med dig själv. Ge dig tid att reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen. Kursen ger behörighet till Organisations- och Terapeutprogrammen.
Läs mer …


1-åriga utbildningar

Praktisk förändringsledning på gestaltgrund

För dig som söker verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten. En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad!
Läs mer …


Praktisk handledning för en komplex tid

En processorienterad utbildning som tar avstamp i handledningens roll som ett värdefullt rum för reflektion och verksamhetsnära kompetensutveckling. Med gestaltteoretisk grund och helhetsperspektiv täcker utbildningen komplexiteten i dagens arbetsliv.
Läs mer …


Diplomprogram

Organisationsprogrammet, 3 år

En fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat – både för människan och verksamheten.
Läs mer om Organisationsprogrammet


Terapeutprogrammet, 4 år

Programmet bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut.
Läs mer om Terapeutprogrammet


Vidareutbildningar

Promoting change with more impact and less pain in organizations, territories, communities and networks, 6 days

Kurs på engelska i samarbete med Eugenio Moliní

It is our experience that much pain is caused by Change Leaders who want to make the world a better place. To support them to promote change with more impact and less pain, we have
designed this training weaving seamlessly concepts, approaches, methods and experiential learning. Läs mer…


Par- och familjeterapeututbildning, 15 dagar

Monicas svampar

Vidareutbildningen för diplomerad Gestaltterapeut som är intresserade av att bredda och fördjupa din kompetens mot par och familjearbete. 
Läs mer …


Nervsystem, hjärna och anknytning, 9 dagar

Vidareutbildningen för diplomerad Gestaltterapeut eller Gestaltpraktiker eller motsvarande. Utbildningen utgår från den nya forskningen om hur hjärnan och vårt nervsystem hela tiden påverkar oss individuellt och i mötet med omvärlden. Fokus är på praktisk tillämpning.
Läs mer …


Vad är våra kurser bra för?

De är bra för dig som vill bottna i dig själv. Såväl i rent privata situationer och relationer, bara för din egen skull, som i professionella sammanhang, där du vill förstå hur du i kraft av dig som professionell person kan göra förändringar som består.

Som deltagare får du tillfälle att undersöka hur vanor och erfarenheter präglar dig idag. Genom övningar och samtal, fördjupningar och reflektioner kan du se hur andra påverkas av den du är och det du gör. På så vis kan man välja hur man hädanefter vill agera. En större medvetenhet kan hjälpa oss i relationer, och kan också hjälpa oss att bättre planera – som ledare. När du vet hur du påverkar andra kan du förbättra uppmärksamheten, kommunikationen och samarbetet.

Själv tycker jag att vi har de bästa utbildningar man kan tänka sig. Utbildningar som förändrar på riktigt och ger varaktig effekt.
/Helena Törnblom, verksamhetsledare