Utbildningar

Grundläggande kurser

Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv, 16 dagar

Personlig utveckling i grupp är en av de starkaste sätten att arbeta med dig själv. Ge dig tid att reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen. Kursen ger behörighet till Organisationsprogrammet och Terapeutprogrammet.
Läs mer…


1-åriga utbildningar

Praktisk förändringsledning på gestaltgrund

För dig som söker verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten. En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad.
Läs mer…


Praktisk handledning för en komplex tid

En processorienterad utbildning som tar avstamp i handledningens roll som ett värdefullt rum för reflektion och verksamhetsnära kompetensutveckling. Med gestaltteoretisk grund och helhetsperspektiv täcker utbildningen komplexiteten i dagens arbetsliv.
Läs mer…


Diplomprogram

Organisationsprogrammet, 3 år

En fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat – både för människan och verksamheten.
Läs mer om Organisationsprogrammet


Terapeutprogrammet, 4 år

Programmet bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut.
Läs mer om Terapeutprogrammet


Vidareutbildningar

Promoting change with more impact and less pain in organizations, territories, communities and networks, 6 days

Kurs på engelska i samarbete med Eugenio Molinì och Marisa Vara. 

It is our experience that much pain is caused by Change Leaders who want to make the world a better place. To support them to promote change with more impact and less pain, we have
designed this training weaving seamlessly concepts, approaches, methods and experiential learning. Läs mer…


Gestaltterapi med par och familjer

Fortbildning i gestaltterapi med par och familjer för dig med psykoterapiutbildning. En upplevelsebaserad kurs med utgångspunkt i dina erfarenheter som terapeut och individ, där din och deltagarnas gemensamma process varvas med teori och praktik.
Läs mer…


Existentiell vägledning

Vidareutbildning i existentiell vägledning för dig som vill komplettera din nuvarande praktik. Den ger dig en grundläggande orientering i existentiell filosofi, existentiell människosyn och existentiell samtalsmetodik.
Läs mer…


Nervsystem, hjärna och anknytning, 9 dagar

Vidareutbildning för diplomerad Gestaltterapeut, Gestaltpraktiker eller motsvarande. Utbildningen utgår från den nya forskningen om hur hjärnan och vårt nervsystem påverkar oss individuellt och i mötet med omvärlden. Fokus är på praktisk tillämpning.
Läs mer…