Du har aldrig varit så viktig som nu


Så komplext som vårt samhälle är nu har det aldrig varit tidigare. Behovet av stöd för att klara av kraven, stressen och komplexiteten ökar för var dag. Det är därför du som vill utbilda dig till terapeut är så oerhört viktig för samhällsutvecklingen. Förutom att ge en gedigen teoretisk och metodisk grund för terapeutyrket är våra utbildningar alltid upplevelsebaserade. Du utvecklas som person under utbildningen och kan därmed stödja andra i deras utveckling.

> Grundutbildning

Våra grundkurser är en personlig utvecklingsresa utifrån gestaltmetodik. De ger dig också behörighet att söka till våra diplomprogram.

> Diplomprogram

I vårt diplomprogram utbildar du dig till gestaltterapeut. Utbildningen är totalt fyra år.

> Fortbildning

Kurser & fortbildningar för dig som är intresserad av att använda gestalt i ditt yrkesliv eller för dig som redan är gestaltpraktiker. 

Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Det är upplevelsebaserat och processorienterat och syftar till att du ska få de omfattande, djupgående teoretiska och praktiska kompetenser som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Du arbetar med dig själv som ditt främsta instrument vilket kommer att ge dig god självkännedom och förmåga till medveten närvaro.

Längtan att leva, inte bara överleva

"Att läsa till diplomerad gestaltterapeut kan vara något av det största du får vara med om i ditt liv, och kan komma att förändra ditt liv på oförutsedda men meningsfulla sätt. Förbered dig på en resa."
Dan Borglund, Terapeutprogrammet 2018

Just nu:

Anmälan är öppen

Nu kan du anmäla dig till höstens start av Terapeutprogrammet!