Du har växt ur den hierarkiska organisationen – våga självorganisering!

Snackar ni om självorganisering på jobbet men gör för lite? Eller har ni fastnat mitt i transformationen? Det här är Läs mer …

Chefsstilen som skrämmer bort unga talanger

Unga yrkesverksamma, eller young professionals, behöver inledningsvis få lära sig hantverket och förstå hur de kan bidra. Kanske inledningsvis med Läs mer …

”Jag vill inte vara chef”

I dag lever många organisationer i en vardag präglad av stark press. Till utmaningarna hör tuff konkurrens, snabbt förändrade kundbeteenden, Läs mer …