”Jag vill inte vara chef”

I dag lever många organisationer i en vardag präglad av stark press. Till utmaningarna hör tuff konkurrens, snabbt förändrade kundbeteenden, Läs mer …