”Jag vill inte vara chef”

[SOL] I dag lever många organisationer i en vardag präglad av stark press. Till utmaningarna hör tuff konkurrens, snabbt förändrade Läs mer …