Styrelsen

Gestaltakademin (GA) är en ideell stiftelse. I styrelsen sitter Per Andersson (ordf.), Frida Hallén, Johan Nordenfeldt och Tina Molund. 

För att komma i kontakt med styrelsen maila ordförande Per Andersson, per.andersson@gestaltakademin.se

Etikrådet

Till styrelsen finns ett etikråd knutet. Det är en betydelsefull uppgift för GA att se till att den etiska koden följs. Etikrådets uppgift är uppföljande och inte drivande i etikfrågor. Etikrådet är ett rådgivande organ till GA: s styrelse och rådet har både en rådgivande och utredande funktion.

Etikrådets sammansättning
Etikrådet består av följande medlemmar: Siv Boalt-Boëthius, Björn Wrangsjö, Lisbeth Gustafsson och Anette Karlsson (sammankallande).