Styrelsen

Gestaltakademin är en ideell stiftelse. I styrelsen sitter Per Andersson (ordf.), Jan Åström, Lisbeth Gustafsson, Ulrica Fritzon och Lars Carlsson. Till styrelsen finns ett etikråd knutet, vilken består av Lisbeth Gustafsson, Anette Karlsson, Björn Wrangsjö och Siv Boal Boetius.

För att komma i kontakt med styrelsen maila ordförande Per Andersson, per.andersson@gestaltakademin.se

Etikrådet

Det är en betydelsefull uppgift för GA att se till att den etiska koden följs. Etikrådets uppgift är uppföljande och inte drivande i etikfrågor. Etikrådet är ett rådgivande organ till GA: s styrelse och rådet har både en rådgivande och utredande funktion.

Etikrådets sammansättning
Etikrådet består av följande medlemmar: Siv Boalt-Boëthius, Björn Wrangsjö, Lisbeth Gustafsson och Anette Karlsson (sammankallande).