Styr och kontrollera – så skrämmer du iväg talangerna

”Brist på innovation i tidsenliga arbetsformer dödar engagemang och leder till massflykt av unga talanger”, säger Ulf Zwedberg, kursledare på den ettåriga utbildningen Praktisk förändringsledning, PFL.

[PFL] Chefer leder och fördelar arbete. Anställda utför det som tilldelats. Det var ett effektivt sätt att organisera under industrialiseringens tidevarv. Av någon anledning består detta synsätt medan mycket annat innovativt tänk förändrar vår omvärld i snabb takt.

150 år av tydlig uppdelning i att styra och utföra arbete har nått vägs ände vad gäller effektivitet. Då var företag mycket mindre och enklare att driva. Nu är det i många fall globala jättar med komplexa organisationer. De går inte att styra som förr. Överbyggnaden av hierarki blir stoppklossar i utvecklingen. Människor är mer välutbildade och köper inte på samma sätt att bli tilldelade uppgifter. Människor vill vara involverade i meningsfulla sammanhang i arbetslivet. Tänka tillsammans, samverka.

Varför har företag och organisationer så svårt att förändra sättet att leda och organisera sin verksamhet?
– När vi jobbar med detta märker vi att vi bråkar med företagens normer. Det blir kaos att tänka nytt när var och en försöker jobba snabbare i de gamla spåren, säger Ulf Zwedberg, kursledare på den ettåriga utbildningen Praktisk förändringsledning, PFL.

”Utbildningsåret tränar ledare att hålla förändring levande i den praktiska vardagen.”

Kursen leder han tillsammans med Kinna Person inom ramen för Gestaltakademins kursverksamhet. Eftersom många företag och organisationer är fast i dessa traditioner som var avsedda för hur verksamheter fungerade för över 100 år sedan har utbildningen tydliga mål.

Läs mer: Många chefer missförstår sin uppgift. ”Ett vanligt problem är att chefen tror att hen måste hjälpa alla”.

– Ja, de övergripande målen är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och därmed hos deras organisationer. Och att ompröva rollen som ledare, att starta förändringen med sig själv. Poängen är att vårt utbildningsår ska träna ledare att hålla förändring levande i den praktiska vardagen, säger Kinna Person.

De organisationer som inte ställer om – vad riskerar att hända för dem?
– Det räcker att säga Kodak. De går under. Kodak kunde istället varit nummer ett, de hade kontaktnät över hela världen. Om alla hade fått och kunnat hjälpa till med att tänka istället för att några i toppen skulle bestämma allt hade det kommit upp friska idéer. De kunde varit Amazon, säger Ulf Zwedberg.

”Vem orkar bryta trenden?”

Egentligen låter det ganska enkelt, och självklart. Vad är problemet?
– Många sitter fast i ett ökat fokus på strukturer, processer och rutiner som ska effektivisera mera. Läkare och lärare fyller i formulär som aldrig förr. Chefer sitter i rapporterande möten och svarar på mejl på kvällarna. Vem orkar bryta trenden?, säger Ulf Zwedberg.

Läs mer: Svåra tider kräver ny ledarstil – så lyckas du.”Ett nyckelbegrepp är att hålla varandra ansvariga”

– Vi behöver rucka på föreställningar som fungerade väldigt bra förr och samtidigt synliggöra vad som blir konsekvenserna nu, säger Kinna Person, och lägger till:

– Kamprad var före sin tid med IKEA när det gäller den här saken. Han förstod hur innovation och engagemang uppstår, han litade på medarbetarna och han var bra på att styra hårt med sin värdegrund.

Vill du veta mer? Här är kursbeskrivningen för Praktisk förändringsledning, PFL


Vad innebär PFL-utbildningen? Ett års stödjande läroprocess. 20 procent utbildning, 80 procent praktisk träning. Designat så att du kan pröva ledarskap och arbetssätt i dialog med dina medarbetare. Hållbart över tid.


Vad är gestaltteori? Helhetssyn, samspel och dialog är grunden i det gestaltmetodiska förhållningssättet. Vi alla påverkar varandra. Det går inte att förstå någon – individ, grupp eller organisation – utan att också se till sammanhanget den verkar i. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.