Självorganiserande ledarskap ny 1-årig utbildning

Vi planerar en ny 1-årig utbildning med fokus på Självorganisering. Det här är en utbildning för dig som vill fördjupa din förståelse för självorganiserande principer och hur du kan få det att hända – på riktigt.

Ser du att ni behöver ändra ert sätt att arbeta tillsammans i grunden, men famlar efter mekanismerna som får det att hända? 
Saknar du något för att komma vidare, något bortom metoder och verktyg? Arbetar ni i hög grad självorganiserat idag men vill ta nästa steg?

För att nå framgång i en oförutsägbar och föränderlig omvärld experimenterar allt fler med nya, mer dynamiska sätt att arbeta tillsammans. Arbetssätt där meningsfullt samspel mellan människor ges företräde framför processer och verktyg, och beslut får fattas där kunskapen finns. Det kallas ibland för teal, holokratiska, progressiva, horisontella, decentraliserade eller tillitsstyrda organisationer.

Gestaltakademin, med mångårig erfarenhet av att utbilda ledare inom organisationsutveckling, har glädjen att erbjuda en ny utbildning inom området. Det finns ett direkt släktskap mellan Gestaltmetodik och de nya sätt att organisera, leda och arbeta som nu växer fram. Gestaltmetodiken hjälper oss att utveckla ett närvarande, autentiskt, intuitivt och medvetet ledarskap. Den sätter fokus på de personliga och mellanmänskliga förmågorna och synliggör helheter. Det som händer här-och-nu och det experimentella förhållningssättet är utgångspunkter för lärandet – både på personlig och på organisatorisk nivå.

Utbildningen vänder sig till dig som
Det krävs inga specifika förkunskaper. Vi tror att du har en roll som gör att du kan påverka hur ni leder, organiserar och arbetar tillsammans och att du har ett starkt engagemang för att bidra. Du kanske arbetar i offentligt finansierad eller i privat sektor, i ett litet bolag eller ett stort, med produkter, tjänster eller samhällsförändring, i en verksamhet med starka traditioner eller en nystartad. Vi har tillit till att det alltid händer spännande saker i grupper som präglas av mångfald – du är varmt välkommen.

Omfattning
Utbildningen innefattar fysiska träffar, video-träffar, individuell kunskapsinhämtning samt en examinationsuppgift och leder till ett diplom för godkänt genomförande.

Mer information och datum kommer inom kort.
Vill du veta mer om programmet kontakta Greta Rask på greta@raskutveckling.se eller på mobilen 070-779 60 33.
En intresseanmälan kan göras via info@gestaltakademin.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.