Självorganiserande ledarskap – Innehåll/teman

Kärnkompetenser & organisatoriska förutsättningar. Vi utforskar vilka kärnkompetenser vi behöver för att navigera och fungera väl i arbetsmiljöer som präglas av hög autonomi, och vilka stödjande strukturer vi kan skapa.

Konsten att lyssna, coachande förhållningssätt, dialog och samtal – är centrala byggstenar för att skapa förutsättningar för utveckling, innovation och lärande.

Teamutveckling – vad behöver vi förstå om teams inre liv och utveckling för att skapa dynamiska och autonoma arbetsmiljöer.

Kollektivt beslutsfattande – hur information sprids och hur beslut fattas är centrala frågor i alla organisationer. När organisationer bygger på självorganiserande och självstyrande principer hamnar dessa frågor i ett nytt ljus.

Fältteori, systemteori och komplexitetsteori – Olika sätt att se på organisationer, ömsesidigt beroende och hur vi kan inverka på ett effektivt sätt i förändring.

Feedback & feedforward – traditionella kontrollsystem behöver ersättas eller kompletteras av tydliga åtaganden och kontinuerliga feedback-loopar.

Makt och intersektionalitet – Framtidens organisationer skakar om maktstrukturer. Hur förhåller vi oss till det, och hur kan vi tillvarata olikhet och mångfald, skapa förutsättningar för inkludering.

Kreativitet, lek och innovation – hur hänger det ihop.