Ser nya mönster och var utvecklingsinsatser får verksamheten att blomstra

Det upplevelsebaserade blir unikt och mycket svårslaget som pedagogisk metodik för att skapa ett lärande för livet. Den teoretiska delen ihop med det upplevelsebaserade gör att det blir en integrering i dig själv som skapar en medvetenhet, kunskap och förståelse där jag kan använda hela mitt jag som ett unikt verktyg i mitt utövande av ledarskap.

Annica de Jong

När gick du utbildningen, och vilken av dem?
– Jag går organisationsprogrammet , O31 och slutför min utbildning nu 2021.

Vad fick dig att gå?
– Jag ville få en större förståelse och kunskap om hur jag som HR-chef kan leda, styra och bidra till en organisatorisk utveckling. Vår omvärld, vårt samhälle  blir mer och mer komplex och är i en ständig förändring, det påverkar oss som individer, som grupp och det får organisatoriska konsekvenser som vi som leder en organisation behöver förstå.

Vilken skillnad har utbildningen inneburit för dig? I din profession, som ledare, privat?
– Jag har fått en större kunskap och förståelse för vad det är som gör att en organisation blomstrar, eller inte. Jag ser nya mönster och kan se var i organisationen det behövs en utvecklingsinsats. Förståelsen för att det är flera systemnivåer i en organisation som skapar och möjliggör en bra verksamhet. Jag har som ledare blivit mer närvarande i stunden, mer ödmjuk och tolerant. Privat har jag blivit mer kärleksfull mot mig själv, värderar inte och dömer inte mig själv och andra lika hårt.

Vad ser du som unikt/speciellt värdefullt med just Gestaltakademins organisationsprogram?
– Det som varit bäst är att utbildningen är upplevelsebaserad. Det blir unikt och mycket svårslaget som pedagogisk metodik för att skapa ett lärande för livet. Den teoretiska delen ihop med det upplevelsebaserade gör att det blir en integrering i dig själv som skapar en medvetenhet, kunskap och förståelse där jag kan använda hela mitt jag som ett unikt verktyg i mitt utövande av ledarskap.

Vad vill du säga till någon som funderar på att gå programmet?
– Gå programmet!! Det är en livsinvestering i hela dig, du kommer att få ett berikande och härligare liv på alla plan, både professionellt och privat.

/Annica de Jong
HR-chef
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund