Att göra tillit, i både IRL och i online tillvaro

Alla vet hur bra det är med tillit, men hur lyckas vi skapa bra förutsättningar för det när vi inte ens är i samma rum? Med alla virtuella möten vi plötsligt letts in i under våren är frågan om tillit påverkas av hur vi möts högaktuell. Var börjar det? Går det att träna tillit?
Tilliten har visat sig vara en seg och smittsam företeelse!

Under webinariet kommer vi testa på, utforska och diskutera hur förtroende uppstår och påverkas i olika riktningar. Utifrån konkreta exempel utforskar vi graden av tillit. Vi tar även upp hur den påverkas av våra online arbete/tillvaro.

Välkommen till en workshop som undersöker förutsättningarna för ökad tillit i organisation och mellan människor.

Gestaltakademin erbjuder gratis webinars under majmånad för alla oss som på ett eller annat sätt påverkats av Corona. Genom att göra detta hoppas vi kunna ge dig inspiration att jobba kring några av våra gemensamma frågor.  

Plats:  Zoom
Datum: 19 maj 2020
Tid: 18.00 – 20.00
Pris: gratis

Anmälan sker via Simple Signup senast kl 17.30.
2 timmar före start får du länk till webinariet
Anmäl dig här

Madelene Segertoft och Maria Sund
Madelene Segertoft har mer än 30 års erfarenhet som konsult. En röd tråd genom alla år har varit att frigöra människors energi och handlingskraft och hitta en större mening i det man gör. Vid sidan av ett djupt know-how inom processledande så har hon också stor erfarenhet som både ledare och utbildare inom försäljning och vad som krävs av både struktur och kultur för att hela försäljningskedjorna ska fungera mer värdeskapande för kunderna. Madelene är diplomerad förändringsledare från Gestaltakademin.

Maria Sund har mångårig chefs-, ledar- och medarbetarerfarenhet från näringslivet. Hon har stor erfarenhet av, och tilltro till vad tillit kan skapa mellan individer i grupper och med organisationer. Maria är Diplomerade organisationsutvecklare från Gestaltakademin och har arbetat med HR- och ledarskapsfrågor i 20 år. Hon arbetar som konsult inom grupp- och organisationsutveckling, som nätverksledare, som coach och är skribent inom HR och ledarskap. Hon har arbetat med hr- och ledarskapsfrågor i 20 år.