Röster från tidigare deltagare vid Praktisk förändringsledning


Idag ser jag saker som jag inte ens var medveten om tidigare. När jag sätter ord på iakttagelserna gör det skillnad, teamet förstår och vågar välja att göra annorlunda.
Bodil Björnberg, Agil Coach och förändringsledare

Jag har en ny förståelse för hur bakomliggande orsaker kan påverka vårt sätt att agera och att vara nyfiken på motstånd snarare än att se det som något jobbigt. Direkt nytta i skapandet av nya rutiner för operatörsunderhåll genom operatörernas egen ansvarskänsla.
Andreas Norgren, Produktionsledare, Sandvik


PFLn var för mig en ögonöppnare för hur jag medvetet kan använda mig själv som instrument för att skapa engagemang i en grupp eller i ett större förändringsarbete. Och, anledningen varför jag fortsatte med 3-åriga Organisationsprogrammet var att det jag lärde mig på PFL:n fungerande i praktiken och detta erbjöd möjligheter till fördjupning; om mig själv, om grupper och organisationer i förändring.
Marcus, Verksamhetsutvecklare, Landstinget Västernorrland


Det är en otroligt bra utbildning som har en balans mellan praktik och teori. Antagligen den bästa utbildningen i förändringsledning som finns på marknaden.
Ulrika Tillberg, fd Head of Change Management & Organisational Developement på SEB, nu egen konsult