Oro i Corona-tider?

GRATIS SAMTALSJOUR

Behöver du någon att prata med?
Om dina tankar och känslor? Din oro?
Erfarna coacher och gestaltterapeuter erbjuder nu kostnadsfria samtal.

Så här går det till…

• Kontakta oss på samtalsjour@gestaltisverige.se.
• En jourhavande terapeut eller coach kontaktar dig inom några timmar.
• Ni kommer överens om 1–3 samtal om vardera 45 minuter per telefon eller videolänk.
Välkommen att höra av dig!

SAMTALSJOUREN
För många har livet ställts på ända och framtiden är just nu oviss. Det
kan skapa oro och behov av nya förhållningssätt.
Erfarna coacher och gestaltterapeuter erbjuder kostnadsfria samtal för:
•       privatpersoner som t ex behöver hjälp att hantera oro, sortera tankar
och hitta sätt att möta en osäker tid.
•       professionella som behöver strategier för nya situationer, hantera
stress, eller avlasta sig med någon helt utanför jobbet, familjen och
privatlivet.

Nätverket Gestalt i Sverige öppnar Samtalsjouren och erbjuder kostnadsfritt samtalsstöd från gestaltutbildade terapeuter och organisationskonsulter.

Du hittar mer information om Nätverket Gestalt i Sverige
på webbplatsen https://gestaltisverige.se/
Flera av våra gestaltutbildade terapeuter och coacher har sin utbildning från Gestaltakademin.