Snart 50 år i mänskligt växande


Gestaltakademin har sedan 1976 bedrivit utbildningar som lett till varaktiga resultat för de studerande, både när det gäller personlig utveckling och att ta tillvara organisationers potential. Människor har olika erfarenheter och drivkrafter, drömmar och mål och vi behöver samspela med varandra oavsett om det gäller privata relationer eller relationer på jobbet. Det är utgångspunkten för gestaltmetodiken och det vi utgår från i våra utbildningar. Genom träning, spegling, feedback – teori och praktik, utvecklar våra utbildningar din förmåga att hantera komplexitet och dilemman hos klienten och i hans eller hennes omgivning.

Visionen

Ett meningsfullt liv
i en hållbar värld


Missionen

Bidra till ökad medvetenhet och utveckling av människor, organisationer och samhällen


Kärnvärden

Medveten närvaro, autentisk dialog och strävan efter meningsfull helhet


En stiftelse sedan 1976


Gestaltakademin i Skandinavien är en ideell stiftelse som bildades 1976. Stiftelsens syfte är att bedriva utbildning inom psykoterapi och ledarutveckling på gestaltteoretisk grund. Vi erbjuder även kortare kurser, fortbildningar och seminarier. Gestaltakademin har också en aktiv roll när det gäller lärande, forskning och utveckling i gestaltteori och gestaltmetodik. Pedagogiken bygger på upplevelsebaserat lärande. Gestaltakademins verksamhet rymmer även viss bokutgivning och spridande av relevant litteratur inom området.Vi på Gestaltakademin


På kontoret

 
per andersson

Verksamhetsledare & SO

Ellen mäkipiha

Kommunikatör och administratör

 
 

Pedagogiska ledare

roger lindvall

Organisationsprogrammet

annalena ståhl

Terapeutprogrammet

pia svorono

Terapeutprogrammet

pia fredriksson

Organisationsprogrammet

Styrelsen

Tina molund

Beteendevetare

johan nordenfelt
Gestaltterapeut & Organisationskonsult
frida hallén
Organisationskonsult
Dan borglund
Gestaltterapeut &
Universitetslektor