Nyårskrönika GA 2018

Det låg ett tunt vitt puder utanför – vinterns första snö. Inne i herrgården, på den uppländska slätten, redovisade 16 deltagare i Praktisk Förändringsledning sina specialarbeten efter ett år av intensiv utbildning. En efter en gick de upp och tog scenen, dirigerade sina kurskamrater och kursledning i olika konstellationer, rollspel eller reflekterande grupper. En efter en kom berättelserna om hur de genomfört uppdrag i organisationer, hur de hanterat motstånd, förvirring och sina egna mentala fallgropar – hur de skapat förutsättningar för ökad delaktighet, för kontakt mellan medarbetare och chefer och hur de på det sättet stöttat respektive organisations mål och syfte.

15 minuters redovisning, 10 minuters reflektion, 5 minuters paus – så nästa… Nya perspektiv på att leda förändring, att hantera motståndet i gruppen/organisationen och samtidigt vara i kontakt – med gruppen, chefen och sig själv, att se helheten, delarna, människorna. Uppriktiga och respektfulla kommentarer från kurskollegor och Kinna Person och Ulf Zwedberg i kursledningen.

Jag observerade detta intensiva avslutningsarbete på en kursgård i Uppland och tänkte att detta är förändring på riktigt. Inte så att kursdeltagarna nödvändigtvis blivit skickligare i sina respektive yrken, det var något annat som skett. De såg nya perspektiv i det som skedde i organisationerna. De kunde flytta fokus från sin egen frustration till uppdraget och gruppen framför dem. De visste helt enkelt mer om sig själva och kunde vidga sin förståelse, sin empati – och bli ett effektivare stöd i den utveckling som därmed växte fram.

Dag efter dag, i ljus och mörker, jobbar hundratals terapeuter, pedagoger, konsulter, chefer och medmänniskor i vårt land för att bidra med gestalts fokus på kontakt och medveten närvaro i de relationer vi jobbar med. Alla dessa insatser är i grunden ett fredsarbete! Ett arbete för fred och ökad förståelse över vidgade klyftor; i familjer, i organisationer, i samhällen och mellan nationer – mellan medmänniskor!

Det var mörkt när jag lämnade kursgården i Uppland, halt på vägarna, en isande vind från nordost. Jag tänkte att det är om alla dessa bidrag till en mänskligare värld vi måste berätta! Vi behöver hopp – mitt i ett Nu som känns mörkt och decemberlikt.
Och vi kommer att presentera dessa berättelser, på den här hemsidan och på hemsidan till Nätverket Gestalt i Sverige, som lanseras i januari. Följ med – och bidra gärna med din egen berättelse!

Här är en berättelse om ett viktigt bidrag till en bättre vård och medmänsklig omsorg:
YouTube-klipp

Gott Nytt 2019

Per Andersson
Ordförande Gestaltakademin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.