Många chefer missförstår sin uppgift – så drabbas medarbetarna

Chefer som jobbar med samverkan och involvering håller i längden.

[PFL] Det går aldrig helt att skylla ifrån sig och säga att det är chefens fel. Men faktum är att i en organisation som styrs på traditionellt hierarkiskt vis riskerar chefen att minska medarbetarnas engagemang.
Ett vanligt problem är att chefen har missförstått sin uppgift, säger Kinna Person, kursledare på ettåriga utbildningen Praktisk förändringsledning, PFL.

Vi har pratat ganska länge om det nu, att pyramiderna behöver rivas. Att sättet vi organiserar oss på fungerade bra under industrialiseringen, men att det är omodernt idag.

Läs mer: Gammalt synsätt sänker många organisationer. ”Många sitter fast i ett ökat fokus på strukturer, processer och rutiner som ska effektivisera mera”

Men vad är egentligen problemet?
– Det finns flera. Ett vanligt problem är att chefen tror att hen måste hjälpa alla – men chefens jobb är att få medarbetarna att hjälpa varandra, säger Ulf Zwedberg, kursledare på ettåriga utbildningen Praktisk förändringsledning, PFL.

Företaget styrs ”top-down” och det gör att chefen känner att denne ska bestämma ”allt” och hjälpa alla.

Problemet med hierarki är att den behövs i de flesta organisationer, men tilltron till att mer struktur, bättre metoder, styrning och kontroll är lösningen på allt mer komplexa problem. Det riskerar att skapa en ond spiral: Företaget styrs ”top-down” och det gör att chefen känner att denne ska bestämma ”allt” och hjälpa alla – medarbetarna blir passiva eftersom de inte känner sig delaktiga. Chefen blir ensam i sitt ansvar… blir utbränd… och byts ut… så börjar det om igen. 

Läs mer: Svåra tider kräver ny ledarstil – så lyckas du. ”Ett nyckelbegrepp är att hålla varandra ansvariga”

Vad behöver en chef och en organisation göra för att bryta det här mönstret – och därmed få medarbetare som på djupet förstår vad de ska göra, och känner ett engagemang?
– Cheferna behöver begripa hur samverkan går till, de behöver jobba med involveringsprocessen och skapa möjligheter för medarbetarna. Chefens roll är att hantera dilemman – men hamnar alldeles för ofta i att lösa någons problem, säger Kinna Person. 

”Chefen behöver ompröva sin roll: Hen ska vara lagbyggare.”

Hur ska en chef göra för att få med sig sina medarbetare för att därigenom kunna uppnå bästa möjliga resultat?
– Då behöver vi titta på den mänskliga aspekten. Det börjar alltid med att bygga en relation och att veta hur du skapar engagemang och samverkan mellan dig själv och grupper. Chefen behöver ompröva sin roll: Hen ska vara en lagbyggare, säger Kinna Person och lägger till:

– Det är precis det vi tränar på under ett år i PFL.

Vill du veta mer? Läs kursbeskrivningen för Praktisk förändringsledning, PFL.


Vad är gestaltteori

Helhetssyn, samspel och dialog är grunden i det gestaltmetodiska förhållningssättet. Vi alla påverkar varandra. Det går inte att förstå någon – individ, grupp eller organisation – utan att också se till sammanhanget den verkar i. 


Om PFL

Ett års stödjande läroprocess. 20 procent utbildning, 80 procent praktisk träning. Designat så att du kan pröva ledarskap och arbetssätt i dialog med dina medarbetare. Hållbart över tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.