Malin Hagman

Co-creation fick jag bra insikter om mig själv och om grupp- och organisationsnivå. Det var mycket fokus på att bli mer medveten om vad som händer i olika situationer och hur jag agerar. Jag fokuserar mer på relationerna i gruppen, inte människorna som individer. Jag förstår nu att människan beter sig på ett visst sätt utifrån den situationen man befinner sig i, just då.
Malin Hagman, HR-ansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund