Att leda i ständig förändring


Utbildningar för dig som vill stödja och leda processer i organisationer för att nå bästa resultat – både för människan och verksamheten. Du kanske redan har metoder och verktyg, men vet att det inte räcker för att nå hållbara resultat. Du är själv ditt främsta verktyg. Metoderna behöver gå hand i hand med vem du är, organisationens unika förutsättningar, dina och organisationens värderingar. Då blir du autentisk och kan möta människor och organisationer där de är på ett relevant sätt. Så blir det du gör verksamt på riktigt!

> Grundutbildning

Våra grundkurser är en personlig utvecklingsresa utifrån gestaltmetodik. De ger dig också behörighet att söka till våra diplomprogram.

> Diplomprogram

I vårt diplomprogram utbildar du dig för att använda gestaltmetodik och dig själv i utveckling av organisationer. Utbildningen är tre år.

> Fortbildning

Kurser och fortbildningar både för dig som är intresserad av att använda gestalt i ditt yrkesliv och för dig som redan är gestaltpraktiker. 

Organisationsprogrammet är en kvalificerad och upplevelsebaserad utbildning som syftar till att ge dig som arbetar med utveckling i organisationer en gedigen grund att stå på. I utbildningen integreras teori, praktiska färdigheter och personlig utveckling till en helhet. Den ger dig gedigen och användbar kunskap kring hur du får djup och hållbarhet i ditt vardagsarbete oavsett om du är chef eller arbetsledare, intern- eller externkonsult, projektledare eller utbildare. Du får praktiska verktyg och en välgrundad teoretisk bas som du hela tiden sätter i relation till den du är och de du möter.

Unika verktyg för mitt ledarskap

"Det upplevelsebaserade blir unikt och mycket svårslaget som pedagogisk metodik för att skapa ett lärande för livet. Tillsammans med den teoretiska delen gör det att det blir en integrering i dig själv som skapar en medvetenhet, kunskap och förståelse där jag kan använda hela mitt jag som ett unikt verktyg i mitt utövande av ledarskap."
Annika de Jong, Organisationsprogrammet 2021

Just nu:
Anmälan är öppen

Nu kan du anmäla dig till höstens start av Organisationsprogrammet!