Lars Winges

Praktisk förändringsledning var en ”game changer” för mig som människa. Jag minns kursen som en fantastisk tid där jag utvecklades enormt mycket på många olika plan. Jag har varit med och bidragit i en stor förändring på min arbetsplats med goda resultat.
Lars Winges, Produktionschef, Sandvik