Information om coronavirusets effekt på Gestaltakademins verksamhet

Vi fortsätter med de kurser och utbildningar vi planerat och håller oss samtidigt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer  för lärosäten och vuxenutbildningar https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/larosaten-och-annan-hogre-utbildning/

I enighet med kommunikation med myndigheten gör vi inför varje kursvecka och event en riskbedömning. Vissa kursveckor håller vi digital, då ämnet för kursveckorna så tillåter – samtidigt som pandemiläget tas i beaktande. Återigen andra moment och kursveckor hålls på plats på kursgården när så är möjligt.

Kursgården arbetar även de, efter folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Deltagare och kursledare måste stanna hemma om de har förkylningssymptom!