Gruppterapi

Att gå i gruppterapi skiljer sig från att gå i enskild terapi. I gruppen skapas den trygghet som ligger till grund för ditt utforskande och gruppen finns både som stöd och spegling. Vi alla påverkar varandra och påverkas hela tiden. Vår inre drivkraft och vårt behov av att samspela med andra och vår omgivning bildar ram för terapin. Vi hjälps åt att öka förmågan att göra medvetna val och ta ansvar för dem. Vi hjälper varandra till nya insikter om vem du är och vad du innerst inne vill med ditt liv framöver.

Mina förväntningar har uppfyllts och jag vill ha mer. Varje tillfälle har varit givande på sitt sätt.

Jag har återuppbyggt en trygghet både som enskild och som gruppmedlem – efter en krissituation på jobbet där jag känt mig ifrågasatt.

Om ledarna:
Underbart lyhörda. Alltid varit respektfulla. Fått bra kunskap i hur man kan föra ett (samtal) ämnesområde med omsorg och utforskande nyfikenhet.

De har följt och speglat oss bra. Jag har känt mig trygg och har därför vågat se mig själv utifrån nya perspektiv.

Deltagare hösten 2019

Gruppen vänder sig till dig som
• vill jobba terapeutiskt med din personliga utveckling i grupp

Upplägg
Du kommer att stanna upp i vardagen och möta andra i ett tryggt sammanhang där vi utforskar och fördjupar processen du vill starta eller redan har påbörjat. Vi utgår ifrån gruppens behov och intresse och arbetar upplevelsebaserat. Bland annat jobbar vi med kroppsmedvetenhet, ansvar, val och gränser. Gruppen kommer att hållas liten och exklusiv till förmån för individens eget fokus och utveckling.

Datum:
Söndag 4 oktober heldag 9-17
Torsdag 8 oktober 17-21
Torsdag 15 oktober 17-21
Måndag 19 oktober 17-21
Torsdag 5 november 17-21
Torsdag 12 november 17-21
Söndag 15 november 9-18

Vi utgår från att gruppterapin kommer att genomföras enligt plan och att rese- och mötesrestriktioner inte längre gäller vid tillfället för den första träffen. Om restriktionerna kvarstår kommer träffarna successivt bytas ut mot virtuella träffar. Våra kursledare är vana att bedriva terapi digitalt och kommer, om det behövs, sätta en alternativ virtuell struktur.

Pris: 15 625 kr inkl moms (422kr/tim)
Antagning: sker via intervju. Anmäl dig direkt till ledarna. Din anmälan är bindande först när du tackat ja till erbjuden plats.
Anmäl dig senast 1 september
Antal deltagare: 5 – 8 deltagare per grupp
Plats: Centrala Stockholm

Ledare
Pia Svorono och Lena Söderlind. Båda ledarna är diplomerade och auktoriserade gestaltterapeuter, utbildade vid Gestaltakademin i Skandinavien. De har båda lång erfarenhet av arbete med människor både i grupp och i individualterapi.

Mer information
Lena Söderlind, 0731-56 14 14
Pia Svorono, 0709-429 276