Gestaltakademins ledare

Diplomprogrammen

Följande personer är knutna till Gestaltakademin som pedagogiska ledare inom diplomprogrammen.

T år 1/2 – Lena Söderlind/Christina Rongedal
T år 3/4 – AnnaLena Ståhl
O år 1 – Roger Lindwall
O år 2/3 – Pia Fredriksson/Johan Hernheim

Utbildningar

Våra kortare utbildningar leds av kompetenta, och i flera fall seniora, ledare. Samtliga har någon form av gestaltutbildning i botten samt annan erfarenhet och kompetens.

Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv
Ann-Sofie Romlin, Helena Mering, Kicki Rongedal, Lena Söderlind, Stina Stemme, Pia Svorono, Ulf Klingvall, Ulrika Hagbarth och Åsa Forsén.

Praktisk förändringsledning
Kinna Person och Ulf Zwedberg

Självorganiserande ledarskap
Bodil Björnberg, Greta Rask och Lennart Wärmlind

Medvetna dialoger
Cecilia Ärlemalm och Malin Sjöberg

Praktisk handledning för en komplex tid
Kinna Person, Lasse Övling, Marcus Olsson, Margareta Berggren, Monika Trozell och Ulf Grundel

Vidareutbildning i Nervsystem, hjärna och anknytning
Judith Zeeligson-Beerman