Gestaltakademins ledare

Här hittar du alla våra pedagogiska ledare och samarbetspartners. Samtliga har gestaltutbildning och senior erfarenhet och kompetens inom sina respektive områden.

Terapeutprogrammet

Pia Svorono
Annalena Ståhl

Organisationsprogrammet

Pia Fredriksson
Roger Lindvall

Övriga utbildningar

Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv
Ann-Sofie Romlin, Helena Mering, Lena Söderlind, Stina Stemme, Pia Svorono, Ulf Klingvall och Åsa Forssén.

Praktisk förändringsledning
Kinna Person och Ulf Zwedberg

Praktisk handledning för en komplex tid
Lasse Övling, Marcus Olsson, Margareta Berggren, Monika Trozell