Gestaltakademins ledare

Diplomprogrammen

Sex personer är knutna till Gestaltakademin som pedagogiska ledare inom diplomprogrammen.

T år 1 – Lena Söderlind
T år 2 – Christina Rongedal
T år 3 – AnnaLena Ståhl
O år 1 – Roger Lindwall
O år 2 – Johan Hernheim
O år 3 – Pia Larsson

Utbildningar

Våra kortare utbildningar leds av kompetenta, och i flera fall seniora, ledare. Samtliga har någon form av gestaltutbildning i botten samt annan erfarenhet och kompetens.

Personlig utveckling för ett tryggt ledarskap
Amit Sen, Pia Fredriksson, Cecilia och Tomas Ärlemalm

Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv
Birgitta Lindgren, Per Vestberg, Lena Söderlind, Ulrika Hagbarth, Pia Svorono, Ulf Klingvall, Stina Stemme och Helena Mering.

Praktisk förändringsledning
Kinna Person och Ulf Zwedberg

Co-creation – skapa goda sammanhang och resultat
Lena McEvenue och Ylva Norlin

Certifierad praktisk handledare
Lasse Övling, Margareta Berggren och Ulf Grundel (nya kursledare)

Vidareutbildning i Nervsystem, hjärna och anknytning
Judith Zeeligson-Beerman